-->

En kultur där många få känna sig duktiga och viktiga

Krönika När du själv ser tillbaka på en situation eller en period i ditt arbetsliv som varit särskilt bra, vad ser du då? Hur kände du dig? Vad var det för spännande problem du var med och löste? Var det ett viktigt projekt? Gjorde ni ett genombrott ni var stolta över? Fick du glimra lite som en stjärna? Vad fick dig att få kickar?

En kultur där många få känna sig duktiga och viktiga
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Förmodligen fick du jobba med någon av dina talanger. Du fick känna dig duktig. Du fick ansvar och handlingsfrihet för att du var kompetent. Andra litade på att dina förmågor var rätt för uppgiften.

Förmodligen fick du också höra och se hur dina insatser var betydelsefulla. Du fick känna dig viktig. Du fick uppskattning och bekräftelse på att du skapade värde för andra som kanske till och med var större än det värde du skapade för dig själv.

Kanske kände du också du blev ännu bättre på ditt jobb, att du rörde dig framåt i mot dina egna mål genom att lösa uppgiften. Du tog dig ett steg närmare dina egna personliga mål genom att lyckas och utvecklas.

Så, hur kan dina egna erfarenheter och insikter bli grunden till hur du själv kan utveckla kulturen i ditt företag? Jo, genom att du själv påminner dig om hur ”duktig och viktig” kändes får du en egen bild av vad vill att din företagskultur ska präglas av. Hur ni ska få varandra att känna er duktiga och viktiga. Hur fler ska få kickar oftare?

När du själv bottnat i samma slutsats som forskningen, det vill säga att inre motivation i form av att känna sig kompetent och uppskattad, måste vara grunden i en bra kultur, så kan du fokusera på rätt saker i ditt kulturbyggande. Fokus måste vara på att så många som möjligt får sina inre behov av att känna sig duktiga och viktiga tillfredsställda.

En kultur som tillfredsställer de psykologiska behoven av att känna sig duktig och viktig kommer präglas av mer frivilligt ansvarstagande, proaktivitet och lösningsfokus. Jämför detta med en kultur där individen känner sig otillfredsställd och måste motiveras genom belöningar och bestraffningar. Många års forskning visar att graden av uthållig initiativförmåga, samarbete och kreativitet är väsentligt mycket lägre när piskan eller moroten måste användas som bränsle till handling.

Du kan vila tryggt i att du gör rätt när du anstränger dig för att få andra att känna sig duktiga och viktiga. Så, hur kan ni i ditt bolag stärka er kultur så fler känner sig viktiga och duktiga? Vad kan du som VD göra annorlunda? Vad kan övriga ledare göra mer eller mindre av?

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.