nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto:Shutterstock

Många önskar en mänskligare chef

En färsk undersökning som analysföretaget United Minds gjort på uppdrag av Lernia visar att anställda helst vill ledas av en visionär coach som är bra på att koordinera gruppens arbete. Nästan åtta av tio tycker att närmsta chefen påverkar deras hälsa och välmående.

Undersökningen visar att människor rankar mjuka egenskaper så som tydlighet, lyhördhet och engagemang högst för hur en bra ledare uppfattas. Hårda och mer formella egenskaper så som utbildning, resultatfokus och expertis rankas lägre.

– Högt tempo, snabb digitalisering och ökad ohälsa på jobbet gör att mänskligt orienterade ledare efterfrågas, säger Helena Skåntorp, VD för Lernia AB.

Nästan hälften av alla unga som arbetar vill någon gång själva bli chefer. Deras främsta drivkraft handlar om att få utveckla andra människor. Drivkraften att få leda andra är inte lika stor, särskilt inte inom industrin.

Resultat ur undersökningen:

Ledarens många roller

Framtidens ledare är en visionär coach och koordinatör. Chefens coachande egenskaper rankas allra högst.

Värdebaserat ledarskap

De flesta, tre av fyra, skulle ha svårt för att arbeta med en chef som har fel värderingar.

Medarbetaren i centrum

77 procent av medarbetarna tycker att chefen har viss eller stor påverkan på deras hälsa och välmående.

Inkluderande ledarskap

En tredjedel upplever att de har litet eller inget inflytande över förändringar på arbetsplatsen. Fyra av tio har visst inflytande. Ändå är nio av tio positiva till mer inkludering och mer ansvar.

Framtidens ledare

Den främsta anledningen till att människor vill bli chef är för att få utveckla andra. Drivkraften att få leda andra är inte lika stor, särskilt inte inom industrin.

Robotchef?

Nej, tack! Men vissa av chefens uppgifter, till exempel rapportering, skulle nog kunna göras av en robot.

 Undersökningen omfattade 1 522 yrkesverksamma genom digitala paneler.

Taggar:

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här