nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto:Shutterstock

Många önskar en mänskligare chef

En färsk undersökning som analysföretaget United Minds gjort på uppdrag av Lernia visar att anställda helst vill ledas av en visionär coach som är bra på att koordinera gruppens arbete. Nästan åtta av tio tycker att närmsta chefen påverkar deras hälsa och välmående.

Undersökningen visar att människor rankar mjuka egenskaper så som tydlighet, lyhördhet och engagemang högst för hur en bra ledare uppfattas. Hårda och mer formella egenskaper så som utbildning, resultatfokus och expertis rankas lägre.

– Högt tempo, snabb digitalisering och ökad ohälsa på jobbet gör att mänskligt orienterade ledare efterfrågas, säger Helena Skåntorp, VD för Lernia AB.

Nästan hälften av alla unga som arbetar vill någon gång själva bli chefer. Deras främsta drivkraft handlar om att få utveckla andra människor. Drivkraften att få leda andra är inte lika stor, särskilt inte inom industrin.

Resultat ur undersökningen:

Ledarens många roller

Framtidens ledare är en visionär coach och koordinatör. Chefens coachande egenskaper rankas allra högst.

Värdebaserat ledarskap

De flesta, tre av fyra, skulle ha svårt för att arbeta med en chef som har fel värderingar.

Medarbetaren i centrum

77 procent av medarbetarna tycker att chefen har viss eller stor påverkan på deras hälsa och välmående.

Inkluderande ledarskap

En tredjedel upplever att de har litet eller inget inflytande över förändringar på arbetsplatsen. Fyra av tio har visst inflytande. Ändå är nio av tio positiva till mer inkludering och mer ansvar.

Framtidens ledare

Den främsta anledningen till att människor vill bli chef är för att få utveckla andra. Drivkraften att få leda andra är inte lika stor, särskilt inte inom industrin.

Robotchef?

Nej, tack! Men vissa av chefens uppgifter, till exempel rapportering, skulle nog kunna göras av en robot.

 Undersökningen omfattade 1 522 yrkesverksamma genom digitala paneler.

Taggar:

Fler nyheter

4 vanliga metoder för att komma åt dina konton

En ny Sifo-undersökning beställd av mjukvaruföretaget Tieto visar att hälften av svenskarna aldrig byter lösenord och att sju av tio använder samma lösenord till flera internettjänster. Det gör dem till enkla mål för hackare som vill komma åt deras konton och kortuppgifter.

Ny bok om cirkulärt ledarskap

Frida Lundh, rådgivare på konsultbolaget Curamando, har skrivit boken ”Cirkulärt ledarskap” en bok för den som vill jobba smartare - inte mer. Den handlar om hållbar, framgångsrik förändringsledning – hur man får saker att hända utan att köra slut på sig själv.

Slarv med säkerheten för USB-enheter

Det är dåligt ställt med svenskarnas vanor för att skydda sina USB-enheter visar en undersökning beställd av it-företaget Kingston Digital. Hälften av alla yrkesverksamma har inga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa – något som kan stå företag dyrt.

Ny bok om Management Innovation

Managementkonsulten Knut Fahlén är aktuell med den nya boken ”Dynamic Management Strategy”. I den lyfter han upp hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här