Hur behåller man sina medarbetare

Sponsrat av Skillspartner Att anställa ny personal är inte gratis och det kan vara svårt att beräkna vad en rekrytering kommer att kosta i slutändan, men att det är dyrt vet vi. Hur behåller vi våra medarbetare? Frågan dyker upp allt oftare. Den yngre generationen är mer rörlig än vad vi har sett tidigare generationer vara, fenomenet har funnits ett tag i USA och man ha kallat det The Great Resignation.
I den här artikeln resonerar ledarskapsexperten och föreläsaren Christina Haugsöen, Skillspartner, kring vad det är som medarbetarna efterfrågar idag och som gör att de vill stanna på en arbetsplats.

Hur behåller man sina medarbetare
Christina Haugsöen Foto: Privat

Det absolut viktigaste är att ha ett bra, tryggt ledarskap. Det ska handla om ett kommunikativt ledarskap där ledaren har en hög emotionell förmåga. All forskning runt emotionell intelligens visar samma sak, nämligen att det är den viktigaste egenskapen som en ledare kan utveckla. I en undersökning som redovisas av Daniel Goleman, där man sökte efter gemensamma faktorer hos framgångsrika ledare fann att i genomsnitt 90 procent av deras framgångar kunde tillskrivas emotionell kompetens. En bra, trygg ledare är förutsättningen för att allt som står nedan kommer att finnas och fungera.

Det är viktigt att medarbetare känner att de har möjlighet att påverka sitt arbete inom ramen för vad som är möjligt. En undersökning utförd av konsultbolaget Tiny Pulse, som arbetar med medarbetarengagemang, visar att det finns ett tydligt samband mellan hur medarbetarna trivs och att arbeta med frihet under ansvar, alltså, ju större upplevelse av att kunna vara med och påverka desto större trivsel. Att kunna påverka sin arbetsdag och hur man utför sitt arbete räknas som en inre motivationsfaktor (en ’stannafaktor’). Här kommer ett företags arbete med självledarskap in. Det handlar både om att hjälpa till att utveckla individens egna självledarskap men också att skapa en organisation och ett ledarskap som underlättar det. De medarbetare som inte upplever sig ha möjlighet att fatta egna beslut kring hur deras jobb ska utföras är, enligt Markteffect har GoodHabitz’s undersökning (se längre ner), 28 procent mer benägna att se sig om efter andra arbetsgivare. Det handlar ofta om när det finns ett detaljstyrt ledarskap som risken ökar för att man ska förlora medarbetare.

Utbilda dina medarbetare så att de kan lämna dig, behandla dem så väl att dom inte vill göra det.

– Richard Branson

För att det ovan ska fungera så handlar det om att ha en tydlig och transparant organisation. Det sägs att hos generationen Millennials är öppen kommunikation till och med viktigare än förmåner. Det handlar om att ha en tydlig intern kommunikationsstrategi för att slippa bland annat ryktesspridning och oro. Här är det viktigt att veta vad det är som ska kommuniceras och hur det ska kommuniceras. Det handlar om att vara tydlig med vad som förväntas, vilka mål som finns. Här är det viktigt att skilja på strategiska mål och operativa mål, hur och vilka ska bryta ner detta så att medarbetarna vet och förstår precis vad den önskade effekten är, det handlar om att förstå, då kan de agera med självledarskap och eget ansvar. Men det är också viktigt att förstå att bara för att en organisation är transparant så ska inte allt kommuniceras.

Det är också viktigt att arbeta aktivt för ett bra arbetsklimat. Det genomsnittliga produktionsbortfallet för en person som upplever arbetsmiljöproblem är 30–40 procent, det blir 12–16 timmars bortfall per person i veckan. Det är lätt att koncentrera sig på vad som ska göras och inte hur när det är stressigt och takten är hög, det är lätt att missa att arbeta med klimatet. I en undersökning som gjordes av Google (vars resultat styrks av forskning) visar man att ett bra klimat är den gemensamma faktorn hos de arbetslag som fungerar bäst och som har högst trivsel. Den psykologiska tryggheten var den faktor som stack ut mest. I den fanns bland annat att man vågade testa och göra misstag och att uttrycka sina idéer och åsikter utan att bli förlöjligad, man var helt enkelt trygg med grupp och ledning. Framgångsrika företag och organisationer har utvecklat en kultur där det är tillåtet att lära av sina misstag. Att som ledare uppmuntra till att våga testa sig fram skapa en tillåtande företagskultur som bidrar till ökad trivsel och en positiv kultur kollegor emellan.

Vad medarbetare nu efterfrågar i allt högre grad är möjligheten till personlig utveckling. Tillsammans med marknadsundersökningsbyrån Markteffect har GoodHabitz frågat 1 033 anställda svenskar mellan 25 och 55 år och 12 582 ytterligare anställda i Europa om möjligheterna att utveckla sig själva och sin kompetens inom sin organisation. Dessutom har 2 679 beslutsfattare inom lärande och utveckling i Europa tillfrågats. Undersökningen visade att trots att hela 80 procent av svenskarna skulle vara nöjdare med sitt jobb om de hade fler möjligheter till personlig utveckling, så har så många som var femte inte tillgång till detta. Undersökningen visar också att tre av fyra anställda svenskar tycker att det är viktigt att arbetsgivaren investerar i deras personliga utveckling. Det framkom också att 62 procent anser att brist på möjligheter till personlig utveckling utgör en anledning att söka nytt jobb. De kompetenser man vill ha möjlighet att utveckla är bland annat ledarskap, kompetens inom projektledning och teamwork och att få jobba på sin personliga utveckling,

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på både medarbetare och arbetsgivare. En alltför hög personalomsättning innebär flera negativa konsekvenser. Så, det handlar om att hitta nyckeln till hur just din organisation ska arbeta för att stärka viljan att stanna kvar.

Christina Haugsöen, gästskribent Skillspartner

Gästskribent: Christina Haugsöen

Aktuell med sin föreläsning och utbildning ”Hur behåller man sina medarbetare”

Läs gärna också Christinas artikel Ledare vs Chef – Har vi blivit rätta för att vara chefer? 


Skillspartner Talarbyrå & Utbildning

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.