Var vd mot dig själv

Balansen mellan struktur, relationer och förändringar i vd-uppdraget är svår. För att bli bättre på att hantera vanliga problem behöver du vara din egen vd och lyssna på psykologens råd.

Stressad, pressad och ambitiös, så känner sig många moderna ledare. För sedan farfar var vd har ledarskapet förändrats och kraven på chefer höjts. Nu handlar det inte bara om att fatta strukturella beslut och se över produktionen, du ska även utvärdera, driva ständiga förbättringar och ge medarbetarna respons på deras arbete. Det kan få vem som helst att baxna.

– Det som är svårt med att vara ledare är att kunna hantera strukturfrågor, relationsfrågor och samtidigt lyckas förändra, säger Niclas Almén, kognitiv- och beteendeinriktad psykolog och specialiserad på ledarskapsutveckling.

Under vårt samtal återkommer han gång på gång till att du som är vd kan hitta lösningar på vanliga problem genom att bli mer medveten om ditt beteende och hur det påverkar din omgivning. Genom att ställa dig några enkla frågor kan du ta steg i rätt riktning för långsiktigt hållbara förändringar. Här är några användbara tips.

Förstärk det positiva

Har du hamnat i ett hamsterhjul av förbättringsåtgärder som hela tiden stannar upp går det åt mycket energi. Fundera över om du lägger mest fokus på att utveckla nya strategier eller på att följa upp dem som finns. Kanske slösar du mycket tid på att hela tiden komma på nya lösningar, när det du behöver är att utvärdera och ge respons för att åstadkomma långsiktiga förbättringar.

– Vanligtvis gör man mycket mer för att sätta igång beteenden än för att förstärka och vidmakthålla beteenden, säger Niclas Almén.

Till exempel om en vd säger: Nu ska vi bli bättre på att lämna rapporter i tid! Och medarbetarna lyssnar och agerar rätt, men inte får respons på ansträngningen, då kommer de förmodligen börja lämna rapporterna sent igen. Positiv respons däremot ger positiva effekter.

– Det är förmodligen mer framgångsrikt att ge positiv respons på beteendet att lämna rapporten i tid än att ha till exempel ett måldokument rörande samma beteende, säger Niclas Almén.

Tips: För en dagbok över hur mycket krut du lägger på att sätta igång beteenden och hur mycket du lägger på att förstärka beteenden. Be dina mellanchefer göra samma sak. Det är en liten åtgärd som kan hjälpa dig få en överblick och som kan peka ut var du kan göra insatser för att förstärka positivt beteende.

Vårda relationerna

Är du inte medveten om dina brister som ledare, sök aktivt information om dem. Niclas Alméns råd går ut på att se till att du skapar ett sådant öppet och gott arbetsklimat att du kan fråga dina medarbetare om vad du gör bra och vad du kan förbättra.

– De flesta chefer gissar, säger han.

Tips: Intervjua flera personer för att se vad det finns för mönster. Ta reda på vad som motiverar dem och vad de vill ha för konsekvenser av sina ansträngningar. Finns inget förtroende för ärliga svar, fundera över var medarbetarnas motivation kommer från och vad du kan göra för positiv förstärkning.

– Ledarskap kan ofta ha som styrfunktion att människor i organisationen gör saker för att slippa negativa konsekvenser, istället för att man gör saker för att uppnå positiva konsekvenser.

Det betyder att medarbetarna kommer i tid till mötet för att undvika dålig stämning och kritiska blickar, och inte för att mötena är så bra och engagerande.

– Finns det rädsla hos medarbetarna är det vanligt att de agerar för att undvika någonting. Var självobservant och analysera dig själv. Ställ dig frågan: Bidrar mitt ledarskap till att medarbetarna gör saker för att få någonting positivt, eller för att undvika negativa konsekvenser? Långsiktigt framgångsrika organisationer präglas av det förstnämnda, säger Niclas Almén.

Experimentera

Har du problem med att medarbetarna inte presterar som du vill kanske du måste förtydliga vad du tycker framgång innebär.

– Människor i organisationer kan bli hjälpta av att definiera vad det är för beteenden man ska göra mer av. En ledares uppgift blir att fokusera på frågan: Vilka beteenden är önskvärda? tipsar Niclas Almén.

Analysera också din egen situation och ställ dig frågan: Finns det något samband mellan framgångarna och vad jag har gjort?

Tips: Ett enkelt experiment kan hjälpa dig. Säg att du har en hypotes om att ifall du delegerar mer kommer du att bli mindre stressad. Testa då att under två veckor inte delegera så mycket uppgifter. Uppskatta på en skala 1 – 10 hur stressad du känner dig. Delegera mycket mer under nästföljande två veckor samtidigt som du mäter din stressnivå. I fas tre slutar du delegera igen under två veckor. Om hypotesen stämmer är du stressad i fas ett och tre, men mindre stressad i fas två. Då får du bekräftat att delegering hjälper dig minska din stressnivå. Om hypotesen inte bekräftas kan du testa en ny.

– För långsiktigt bra strategier för organisationer kan det vara bra att göra experiment så att man verkligen vet eller åtminstone har rimliga skäl att tro att någonting är effektivt, säger Niclas Almén.

Planera vilan

Ständiga förbättringar gör att chefer kan ha svårt att luta sig tillbaka i stolen och slappna av en stund, det finns ju alltid något nytt som kan förbättras. Faran när gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut är att du kan missa viktig tid för återhämtning.

Tecken på att du inte får tillräckligt med vila är bland annat att du prioriterar bort rekreationstid och sådant som får dig att må bra. För att upptäcka om så är fallet, utvärdera dig själv och ställ dig frågan: Vilka rekreationsbeteenden gör jag för lite av och i så fall vilka? Det kan till exempel vara att du sover för lite eller har slutat med fritidsintressen för att du inte har tid.

– Risken med stress är att den tar över. Succesivt slutar man göra saker. Det finns inget facit över vad som är en brist, men de flesta som sätter sig ner och reflekterar kan göra en hygglig bedömning, säger Niclas Almén.

Tips: Var vd mot din egen hälsa och gör en plan för den egna avslappningen.

– Vd:ar är kompetenta att nå mål. Ställ mål även för dig själv och din återhämtning och jobba strategiskt med det, tipsar Niclas Almén om.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.