-->

Bli en prylkramare

Tiden är förbi när du skulle skaffa den senaste mobilen bara som en statussymbol. De hetaste läsplattorna och smarta telefonerna kanske blir centrala i dina egna arbetssätt och i ditt företags sätt att göra affärer. Bli en prylkramare, nu!

Det hör inte till det vanliga mönstret att vd:ar engagerar sig direkt i nya teknikprylar. Ändå är det precis vad Gartners analytiker Stephen Prentice uppmanar dig att göra. Anledningen är att Apples Ipad, och tidigare Iphone, har visat en sådan kraft att vända upp och ner på marknaden, användarmöster och affärsmodeller.

– Ipad är mer än bara den senaste konsumentprylen. Det finns inga garantier, men den ser ut att bli en omstörtande produkt. Även om du tror att den bara är en modefluga, så är kostnaden för att agera snabbt lågt medan priset för senfärdighet kan bli extremt högt, säger Stephen Prentice och tillägger att Gartner tycker att Ipad hör hemma i produktkategorin ”en värdefull följeslagare”.

Bättre möten

Om du har skaffat dig en Ipad är du i gott sällskap. Den verkar redan ha funnit en given plats i ledningsgrupper och styrelserum.

Sammanträden och andra möten är scenarier där mediaplattan fungerar bättre än en laptop. Personer som sitter med en slimmad mediaplatta kan inte gömma sig bakom eller försjunka i skärmen på samma sätt som när den är uppfällbar. Närvaron och engagemanget i pågående diskussioner ökar, vilket även visar sig positivt i många säljsituationer där man möts ansikte mot ansikte.

– Ipad är inte en laptop-ersättare för de flesta användarna, men det finns undantag. Jag kan tänka mig att exempelvis en säljare inom läkemedelsbranschen, någon som gör inspektioner ute på fältet eller gör marknadsundersökningar kan lämna tillbaka den bärbara datorn, säger Leif-Olof Wallin, en annan av Gartners analytiker, inriktad på företagens kommunikationsbehov.

Engagera företaget

Stephen Prentice rekommenderar alla vd:ar att snarast möjligt sätta fart på sina marknads- och produktutvecklingsteam. Be dem att presentera sina kreativa visioner för hur Ipads och appar kan användas av företaget och konkurrenterna.

Lika snabbt bör du etablera en dialog med it-chefen på företaget. It-avdelningen kanske inte alls uppskattar att det kommer in främmande prylar på företaget, som vill ansluta till era tjänster och emellanåt behöver support. Låt inte det hindra utvecklingen.

– Börja med en enkel supporttjänst för en begränsad grupp nyckelanvändare och skapa sedan budgetutrymme för en bredare Ipad-support från och med mitten av 2011, säger Stephen Prentice.

Se mjuka värden

Leif-Olof Wallin påpekar att det blir viktigt att Ipad sedan tar steget och blir en ännu bättre ”corporate citizen”. Det vill säga att den kan administreras centralt, fullt ut svara upp mot säkerhetskraven och kan bli en del av it-miljön, som ofta är Microsoft-baserad.

Men Stephen Prentice tycker att man kan kosta på sig en lite mjukare inställning till värdet av sådana här ikoniska produkter:

– Företag och organisationer behöver inse att det finns mjuka fördelar med en enhet av det här slaget när det kommer till rekrytering och att hålla kvar personal. Teknik handlar inte alltid om produktivitet.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.