Bara en kan vara lagledare

Styrelseordförandens roll kan se olika ut beroende på i vilket bolag man verkar. Men klarar du som ordförande inte av att hålla dig i bakgrunden får du löpa linan ut.

Han värjer sig för epitetet styrelseproffs, men med sex pågående styrelseuppdrag och många års erfarenhet både som vd och styrelseordförande i olika bolag har Bengt Nilsson i alla fall ordentligt med erfarenhet i bagaget. När det kommer till rollfördelningen i ledningen har han åsikten klar för sig: Det får inte råda någon tvekan om vem som är lagledare.

– Den ordförande som vill spela förstafiolen ska istället söka vd-jobbet. En vd som inte fullt ut får vara företagets ansikte både utåt och inåt kommer att framstå som svag, understryker han.

Sparra och lyft

Enda gången som ordföranden, enligt Bengt Nilsson, bör ta en mer framträdande roll är när företaget befinner sig i riktig kris.

– Men då ska vd:n redan ha lämnat bolaget, annars skapar det bara förvirring. Se bara hur konstigt det blev när Carl-Heric Svanberg fick kliva fram som representant för BP under oljekatastrofen förra året.

Att vara ordförande bör istället vara ett riktigt doldisjobb menar han.

– Du ska vara ett bollplank för vd. Se till att det är ordning och reda och att bolaget följer de krav som ställs från både ägarna och staten.

Sedan gäller det förstås också att se till att styrelsearbetet flyter på som det ska.

– Viktigast är det med en bra kemi mellan ordföranden och vd så att man kan få till en bra arbetsfördelning, förklarar Bengt Nilsson.

Speciellt gäller det att hitta rätt nivå på hur rapportarbetet ska utformas. Annars finns risken att det upptar all vd:s tid.

Dubbla roller

Själv har han i sitt dagliga arbete som vd för it-bolaget Pagero inga större problem med komma överens med styrelseordföranden. Det är nämligen han själv som dubbeljobbar på båda posterna.

– Vi har valt att använda den amerikanska modellen där ordförande och vd är en och samma person. Det tycker jag är en bra modell för företag som likt Pagero är teknikföretag i en utvecklingsfas, menar han.

Fördelarna som Bengt Nilsson målar upp är ett mer snabbfotat arbete där det är lättare att komma till beslut.

– Man ska vara medveten om samarbetet som annars ska ske mellan vd och ordförande är just ett arbete. Det ska utföras och det tar tid från annat som vd också ska göra.

Som ett exempel på företag som framgångsrikt använt denna ledarskapsmodell kan nämnas databasföretaget Oracle som styrs av sin dynamiske grundare Larry Ellison, en av världens rikaste entreprenörer.

Brytpunkt vid 100 miljoner

Men det finns också fördelar med att ha en externt rekryterad ordförande.

– För ett ungt bolag som växer upp och utvecklas är det viktigt att ha en sparringpartner som kan se på verksamheten utifrån, det kan vara bra med lite motstånd ibland, menar Bengt Nilsson.

Samtidigt som han ser klara fördelar med att kombinera jobben som vd och ordförande tror han inte att dubbeljobb, trots exemplet med Orcle, lämpar sig speciellt bra i stora bolag.

– Har du passerat 100 miljoner i omsättning blir det svårt att hålla fokus på den operativa verksamheten om du också ska leda styrelsearbetet.

Bengt Nilsson ställer sig också frågande till om man som kombinerad vd och ordförande på rätt sätt klarar av att representera aktieägarna i ett stort bolag .

– Det är nog så att om man ändå väljer att kombinerar rollerna brukar personen själv ha ett starkt ägande i bolaget.

Undvik otydlighet

Att på ett bra sätt kombinera posten som styrelseordförande med någon annan operativ roll än som just vd menar Bengt Nilsson är omöjligt.

– Det tror jag kan vara rent skadligt eftersom det blir jättestora gränsdragningsproblem. Vd som ansvaret för den dagliga verksamheten skulle då bli ordförandens överordnande, samtidigt som det är han eller hon som anställer och avskedar vd.

Inför övriga medarbetare kan det då framstå som oklart vem det egentligen är som bestämmer. Ingen lyckad kombination alltså.

– Nej, det ska vara en klar och tydlig ledare i bolaget och det ska vara vd:n och inte ordföranden, understryker Bengt Nilsson.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.