Möten, möten, möten…

Möten, möten, möten…
Anders Pauser, chefredaktör Vd-tidningen.

Att man som vd sitter i många möten är ett faktum. Att man som vd ibland undrar om alla möten är nödvändiga eller om det är så att man inte själv behöver delta i en del av de möten där man de facto befinner sig är ytterligare frågeställningar som säkert många brottas med.

Det skrivs mycket om möten och tipsen är många, men så är också möten det som driver en verksamhet framåt – förutsatt att de just är drivande och effektiva. Det är också just därför vi har ett tema i denna utgåva kring möten, för används de rätt är potentialen fantastisk för en verksamhet.

Så vad är mångas, liksom min egen, erfarenhet av möten. Ja, att de är för långa, att de inte tydligt nog resulterar i att göra listor med ansvariga för varje åtgärd, att inte föregående möte följs upp ordentligt, att deltagare inte kommer i tid till möten. Ja, listan kan göras lång. Men om man synar det jag listat här som problem, hur enkelt är det inte att åtgärda det hela bara genom att skapa en kultur där varje möte måste ha ett tydligt mål och dit folk kommer i tid väl förberedda. Sedan är det ju rätt enkelt att köpa in något stödprogram för möten där man får bra uppföljning och tvingas ge en tidplan och ansvarig till varje åtgärd. Krångligare är det egentligen inte, och vilken bra effekt man får!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.