Det här gnäller vi om på jobbet

Arbetsmiljö Nästan hälften av svenskarna tycker att det gnälls mycket på arbetsplatsen, och de flesta anser att det är ett arbetsmiljöproblem.

Det här gnäller vi om på jobbet

Det som framförallt orsakar gnäll är arbetsmiljön, arbetets innehåll och chefen visar en undersökning genomförd av Manpower Life. Totalt 3981 personer deltog i undersökningen och knappt hälften, 46 procent, av respondenterna säger att det gnälls mycket eller ganska mycket på jobbet.Gnäll bidrar också till en dålig arbetsmiljö och i undersökningen svarar sju av tio att gnäll är ett arbetsmiljöproblem.

Det är framförallt arbetsmiljön (43%), vad man gör på jobbet (43%) och chefen (38%) som ger upphov till mest missnöje. Även aktuella händelser (26%), arbetsrelationer (26%) och politik i allmänhet (12%) är vanliga ”gnälliga” samtalsämnen.

Känneteckna drömarbetsplats

Undersökningen ställer även frågor om vad som kännetecknar en drömarbetsplats och där är de främsta faktorerna bra kollegor, en bra chef och meningsfulla arbetsuppgifter.

Bland de faktorer som ökar trivseln på jobbet ligger bra kollegor i topp, tätt följt av en bra chef och meningsfulla uppgifter.

9 av 10 säger att de trivs mycket bra eller ganska bra med kollegorna på jobbet. När de tillfrågade betygsätter sig själva som kollegor är det framförallt de unga under 30 år som visar på gott självförtroende. Över hälften, 54 procent, tror att de uppfattas mycket positivt av kollegorna.

Sjunker med åldern

Denna siffra sjunker successivt med åldern. Bland de mellan 30-45 år är motsvarande siffra 41 procent och för personer över 46 år tror 33 procent att de uppskattade av sina kollegor. Endast 3 procent av de svarande tror att de uppfattas ganska eller mycket negativt på jobbet.

Det finns några gemensamma faktorer som respondenterna ser som positiva på sin arbetsplats. Det är framförallt ”förmågan att klara av svårigheter med en blandning av styra och målmedvetenhet” (43%) som de lyfter fram, men även att kollegorna lyssnar på varandra (40%) och nyfikenhet inför nya idéer, färdigheter, teknologier och metoder (36%), är faktorer som ses som styrkor. 1 av 3 säger också att kontinuerligt lärande och ”tålmodighet och ihärdighet” sånt som kännetecknar deras nuvarande arbetsplats.

Fakta

Detta gnälls det mest om på svenska arbetsplatser

  1. Arbetsmiljön
  2. Jobbets innehåll
  3. Chefen

Fakta

Drömarbetsplatsfaktorerna, topp tre för alla svarande

  1. Bra kollegor
  2. Bra chef
  3. Meningsfulla arbetsuppgifter

Manpower Work Life är en arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under december 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 3 981 personer har svarat på undersökningen.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.