Så hanterar du kärlek på jobbet

Ledarskap Många par träffas på jobbet, och även om kärlek är en källa till glädje kan det uppstå problem, till exempel om det är en chef som inleder en relation med en anställd. Det här kan du som vd göra för att förebygga konflikter.

Så hanterar du kärlek på jobbet
Som arbetsgivare behöver man få en bild av hur relationen kan påverka företaget. Foto: Adobe stock

Det är inte ovanligt att folk blir kära på jobbet. Enligt en Sifo-undersökning har en av tio träffat sin partner på arbetsplatsen. Inte så konstigt, eftersom vi tillbringar så mycket av vår tid där och får chans att lära känna varandra. Det är dock vanligt att par försöker hålla relationen hemlig så länge som möjligt, enligt en studie vid Göteborgs universitet.

Därför kan det vara bra att som vd formulera en policy för att främja öppenhet, och kunna förbereda sig på olika situationer som kan uppstå.

– Som arbetsgivare kan man själv berätta för de anställda hur man tycker att man ska agera om man hittar kärleken på jobbet, till exempel genom att formulera en policy. Men det är en sak vad arbetsgivaren önskar och vill, och en annan vad arbetstagarna är skyldiga att lyda, säger Daniel Falk som är chefsjurist på fackförbundet Ledarna.

Daniel Falk, chefsjurist på fackförbundet Ledarna.

En kärlekspolicy kan till exempel innehålla riktlinjer för hur anställda som har en relation med varandra ska berätta det för ledningen, att det ska skötas professionellt under arbetstid och att anställda som hamnar i beroendesituationer ska skyddas.

Att ha ett förhållande med någon på jobbet är dock inte saklig grund för att säga upp någon. Men om det handlar om en chef som inleder en relation med en underställd och det finns en maktobalans kan det finnas anledning att se över olika anpassningar.

– Chefen är ju i en maktposition, beordrar uppgifter, löneförhandlar och så vidare. Då behöver man vara uppmärksam på att den situationen kan utnyttjas. Chefer behöver vara transparenta så att det inte uppstår misstankar om att någon gynnas eller missgynnas av relationen, säger Daniel Falk.

Rätt att fördela arbetsuppgifter

I en större organisation kan det eventuellt vara möjligt att omplacera någon av personerna om det ryms inom ramen för anställningsavtalet. Men som arbetsgivare har du även rätt att bestämma över arbetsuppgifterna.

– Som vd kan man till exempel se till att någon annan får lönesätta och arbetsleda den person som chefen har en relation med. Däremot får man inte degradera någon utifrån det, säger Daniel Falk.

En annan aspekt är att det kan påverka dynamiken i gruppen och de andra anställda på arbetsplatsen.

Anneli Östling är relationskonsult och ledarskapscoach. I sin roll som parrådgivare har hon mött många par som träffats på jobbet.

– Det är ett komplicerat område. De flesta unnar ju andra att finna kärleken och om allt sköts på ett ansvarsfullt sätt leder det ju ofta till glädje. Men så fort det hotar den egna säkerheten och tryggheten, då kan det leda till en förtroendekris på jobbet, säger hon.

Något positivt

Hon framhåller dock att man som vd i första hand bör se på en relation mellan medarbetare som något positivt.

– En kärleksrelation är ju något de flesta önskar sig. Det står väldigt högt i prioritet på det personliga planet. Därför bör man som arbetsgivare försöka hjälpa till så att det kan funka så smidigt som möjligt.

Anneli Östling driver bolaget Relationsexperten.

Nyckeln är som i så många fall kommunikation. Som arbetsgivare behöver man helt enkelt prata med de berörda för att få en bild av hur relationen kan komma att påverka företaget. För företagets skull kan det även vara bra att göra en riskanalys, tipsar Anneli Östling.

– Ett mindre företag kan ju vara särskilt sårbart, det kan handla om en nyckelperson som har stor betydelse för verksamheten. Så precis som man gör riskanalyser för andra saker kan man göra det när det uppstår en relation mellan medarbetare.

– Som anställd har man så klart ett ansvar att se till att kolleger och arbetsuppgifter inte påverkas negativt av relationen. Men skulle det bli en konflikt eller ett svårt läge kan man som arbetsgivare hjälpa till genom att till exempel erbjuda någon form av rådgivning, säger Anneli Östling.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.