5 sätt att anpassa hybridarbetsplatsen för Gen Z

Hybridmiljö Generation Z vill ha både fysiska och digitala kontaktytor i jobbet. Hur tillmötesgår du deras förväntningar? MIT Sloan Management Review föreslår fem möjligheter.

5 sätt att anpassa hybridarbetsplatsen för Gen Z
Den första helt digitala generationen ställer nya krav på arbetsplatsen. Foto: Stock Adobe

Generation Z beskrivs inte sällan som oengagerade arbetstagare med en motvilja mot att pendla till kontor och interagera i samma rum som andra. Forskningen däremot säger något annat. Globala undersökningar utförda av Future Forum (ett samarbete mellan Slack, Boston Consulting Group, MillerKnoll och Management Leadership for Tomorrow) visar att jämfört med anställda i alla andra åldrar är 20-nånting-anställda de mest benägna att vilja komma in på kontoret två eller tre dagar i veckan. De är bekväma med hybridalternativ och att arbeta hemifrån, men hungrar också efter personliga sociala kontakter och att få lära och utvecklas genom regelbundna interaktioner med erfarna kollegor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Generation Z

Generation Z är födda mellan mitten av 1990-talet och början av 2010-talet. De har vuxit upp med internet, smartphones och sociala medier som en naturlig del av deras vardag och betraktas därför ofta som den första helt digitala generationen. 

Hur gör man då om man vill skapa en arbetsmiljö och kultur som lockar de unga och tillgodoser deras behov? Det finns ingen universallösning, men i artikeln ”When Hybrid Work Strategy Aggravates 20-Somethings” presenterar författaren och föreläsaren Brian Elliott och Amanda Schneider, grundare av ThinkLab https://thinklab.design/about fem idéer på hur arbetsgivaren kan hantera utmaningen med hybridarbete anpassat för Gen Z:

1. Bygg kopplingar, kultur och mentorskapsmöjligheter digitalt, inte bara fysiskt.

Att ha tydliga normer som digitala kontorstider för chefer (t.ex. 10:00-11:00 måndag till onsdag) hjälper yngre lagkamrater att veta när det är okej att knacka på virtuella dörrar för råd.

Ledare bör ge Gen Z-anställda befogenhet att skapa innehåll och forum genom omvända ”mentorskap” för äldre kollegor, oavsett om det är ett lär-på-lunchen-program eller en genomgång av hur asynkron videokommunikation fungerar.

De kan också uppmuntra användningen av kommunikationsplattformar för kulturbyggande. Ett exempel som MIT Sloan Management Review använder är ett konsultföretag där en medarbetares ”sneakerheads”-kanal utvecklades från ett litet space för några få vänner som samlade de senaste Nike-skorna, till en kanal med tusentals anställda från avdelningar över hela världen.

2. Investera i att omdesigna arbetsplatser som nav för anslutning. 

Öppna kontorslandskap som endast är avsedda för intensivt arbete passar inte de flesta team idag. Utrymmen kan omformas för att stödja mer samarbets-, kreativa och flexibla arbeten. Istället för att bara krympa planlösningar för att spara kostnader, engagera team för att få deras input på deras design. Få flera perspektiv och testa layouter innan du investerar i storskaliga förändringar.

Här kan en ”skuggstyrelse” av Gen Z-medarbetare vara av nytta. När Guccis försäljning minskade skapade de en skuggstyrelse https://hbr.org/2019/06/why-you-should-create-a-shadow-board-of-younger-employees av yngre anställda som ledarna kunde konsultera om strategiska initiativ. Deras input hjälpte företaget att omformulera sina produkter och sitt varumärke för att ansluta till en yngre demografi, och försäljningen ökade med 136 procent på fyra år. På samma sätt kan du låta en intern grupp av yngre medarbetarrådgivare dela sina egna idéer om kontorsdesign.

3. Uppmuntra teamnormer. 

Normer, eller teamöverenskommelser, är riktlinjer för hur ett team ska arbeta tillsammans. Det kan handla om förväntningar på svarstider, vilka kommunikationsverktyg teammedlemmarna ska använda, varför team träffas och hur ofta.

Normer är särskilt viktiga för nya anställda, men det finns stora fördelar med att involvera alla i att skapa dem. Teammedlemmar som regelbundet granskar sina arbetsnormer är nästan två och en halv gånger mindre benägna att lämna sina företag jämfört med andra anställda. Team som tillsammans sätter sina arbetspolicyer har också visat sig vara mer effektiva och lyckligare på jobbet.

4. Fokusera på att mäta framgång baserat på resultat, inte aktivitet eller insatser.

Management by walking around fungerar inte när team är spridda. Övervakning av timmar eller tangenttryckningar gör det värre: Anställda spenderar då tid på att dribbla med systemet genom att exempelvis checka in utan att jobba och använda mus-jiggler (en enhet eller mjukvara som rör muspekaren med jämna mellanrum för att hålla datorn aktiv).

För att stänga klyftan, fokusera på resultat. Anställda är mest produktiva och engagerade när de får flexibilitet och förtroende att hantera sina scheman och bedöms utifrån de resultat de har åtagit sig. Företag kan också utnyttja Gen Z:s entreprenörsanda och energi genom att omformulera mål för företaget som utmaningar som de kan hjälpa till att lösa. Klargör slutmålet, men lämna gråzonen i hur målen ska uppnås. Belöna sedan framsteg mot dessa mål offentligt och uppriktigt.

5. Träna mellanchefer att kommunicera mål och förväntningar tydligt. 

Första linjens chefer löper högre risk för utbrändhet och behöver stöttning genom praktiska råd, utbildning och verktyg. Särskilt i den hybrida eran bör chefer coachas i hur man håller ett bramöte på tu man hand med en medarbetare. Ha regelbundna möten med cheferna där ni diskuterar framsteg och prioriteringar, det förbättrar prestandan och ger utrymme för dialog om vad som fungerar och vad som inte gör det.

Verktyg som personliga användarmanualer kan också överbrygga klyftor i förståelsen mellan teammedlemmar. Att veta vem som är en morgonmänniska kontra en nattuggla, eller vem som gillar att hoppa direkt in i en brainstorming-konversation visavi att ha tid att smälta en idé, kan hjälpa chefer att bygga mer effektiva generationsblandade team.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.