Arbetsplatsen måste anpassa sig efter Generation Z

Rekrytering Generation Z förespås stå för 27 procent av den globala arbetskraften år 2025. Det är en generation som skiljer sig mycket från föregångarna, i alltifrån hur de lever, äter och arbetar. Och det betyder att arbetsgivarna behöver anpassa sig. 

Arbetsplatsen måste anpassa sig efter Generation Z
64 procent av Generation Z uppger att de försöker upprätthålla hälsosamma kostvanor på jobbet. Foto: Adobe Stock

Enligt undersökningen Global Eating at Work av Compass Group, som är leverantör av måltidsservice, svarar 61 procent av tillfrågade Gen Z i Sverige att de granskar personalförmåner mer noggrant i rekryteringsprocesser nu jämfört med innan 2020. Detta kan jämföras med 42 procent av andra tillfrågade generationer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

64 procent av Generation Z uppger att de försöker upprätthålla hälsosamma kostvanor på jobbet, jämfört med 60 procent av samtliga tillfrågade. Generation Z ser inte heller köttprodukter som ett måste på tallriken (60 procent), jämfört med endast 31 procent av Gen X och 27 procent av Baby Boomers.

I Sverige är den genomsnittliga lunchrasten 35 minuter jämfört med 22 minuter i Polen och 54 minuter i Kina. Därför kommer det kanske inte som en chock att Generation Z anser att snabb tillgång till såväl mellanmål som måltider på sin arbetsplats är en stark konkurrensfaktor. Närmare 7 av 10 (67procent) tillfrågade ur Generation Z uppger att en restaurang på arbetsplatsen skulle väga tungt vid valet av arbetsgivare, jämfört med 44 procent av Generation X. 

 Arbetsplatsens ansvar för medarbetarens hälsa

I tider där psykisk hälsa och stress diskuteras mer än någonsin, blir det allt viktigare att arbetsgivaren tar ett större helhetsansvar för sina medarbetares hälsa. 

Enligt undersökningen svarar 65 procent av tillfrågade i Sverige att det är viktigt att arbetsgivaren stödjer deras välmående, och hela 70 procent förväntar sig av arbetsgivaren att tillhandahålla utrymmen för paus och återhämtning på arbetsplatsen. Trots att en tredjedel av alla tillfrågade äter sin lunch ensam är Generation Z är bäst på att använda sin lunchrast för sitt psykiska välbefinnande, genom socialisering, personliga intressen och vila. 

Nästan hälften (47 procent) av tillfrågade Gen Z uppger att de är mer villiga idag än innan 2020 att se sig om efter nya jobb om de inte trivs på sin nuvarande arbetsplats. De äldre generationerna är mer bekväma, där mindre än en fjärdedel (24 procent) kan tänka sig att byta arbetsgivare. 

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.