Hederspris till tre som utmärkt sig

Ledarskap & Styrning Varje år, i samband med att listan över Sveriges bästa arbetsplatser släpptes, delade Great Place to Work ut ett hederspris till tre personer som utmärkt sig inom svenskt arbetsliv- Trust Stars. Dessa blev i år Malin Lindqvist från OilQuick, Kent Tomeby från Hilti och Malin Svenningsson från Smarteyes.

Hederspris till tre som utmärkt sig

Trust Stars delas ut inom tre kategorier: Årets HR-personlighet, Årets inspirerande ledarskap och Årets kulturbärare.

Årets HR-personlighet: Malin Lindqvist, OilQuick

Årets HR-personlighet är en HR-person som på ett strategiskt och uthålligt sätt varit drivande i att skapa en framgångsrik arbetsplatskultur. Vinnare 2020 är Malin Lindqvist, HR-chef från OilQuick med motiveringen:

”Med en personalstyrka som har dubblerats under hennes tid har hon lyckats med bedriften att höja företagets nivå markant, både gällande arbetssätt och att bygga en varm och familjär arbetsplats. Genom sin KBT-bakgrund erbjuds ett extra stöd och de stresskurser som anordnas kommer alla till gagn, både privat och yrkesmässigt. ”Tack vare henne har vi gått från att vara ett anonymt företag till ett som ses som en förebild som alla känner till lokalt. Hon gör så mycket mer än tjänsten kräver och är en ynnest att få jobba med”.

Årets inspirerande ledarskap: Malin Svenningsson, Smarteyes

Årets inspirerande ledarskap är en person som med sitt personliga ledarskap och med sitt driv inspirerat sina medarbetare till att ge sitt allra bästa och tagit sin organisation till nästa nivå. Vinnare 2020 är Malin Svenningsson, butikschef från Smarteyes med motiveringen:

”Genom sitt konsekventa och långsiktiga agerande, där inget lämnas åt slumpen, har Malin varit ett fantastiskt föredöme för medarbetare genom åren. Att ingjuta engagemang i sin personal, som har lett till goda ekonomiska resultat, är en av hennes starkaste egenskaper. Medarbetarna själva beskriver Malin som ”en fantastisk ledare som är en varm och fin person, alltid äkta och ärlig och uppskattad av alla”.

Årets kulturbärare: Kent Tomeby, Hilti

Årets kulturbärare är en person som genom sitt agerande och arbete verkligen lever era värderingar och bidrar till att inspirera sina kollegor och bygga er framgångsrika arbetsplatskultur. Vinnare 2020 är Kent Tomeby, Area Sales Manager på Hilti med motiveringen:

”En person som personifierar orden mod, integritet och teamwork. Med sitt fantastiska engagemang och ett leende som sprider sig till resten av organisationen beskrivs Kent som ”den överlägset bästa ledare jag haft och en mentor och vän som har all min respekt”. Bland kollegorna en levande legend som ”finns där de dagar man knappt orkar med sig själv.”

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.