Vd:s inställning påverkar säkerheten

Arbetsmiljö Prioriterar du säkerhetsfrågorna högt inom företaget? Om inte, kan det vara dags att tänka om. Enligt ny forskning är ledningens inställning till säkerhet den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga olyckor på en arbetsplats.

Den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga olyckor på en arbetsplats är att högsta ledningen och övriga chefer betonar vikten av säkerhet.Det visar Malin Mattson vid Stockholms universitet i sin avhandling. Hon har undersökt vilken roll olika ledarskapsbeteenden och aktiviteter har för säkerheten på arbetsplatser och hennes avhandling visar bland annat att det krävs att chefen tydligt uttalar att säkerheten är viktig, att vissa typer av risktaganden inte är accepterade och att säkerheten alltid ska gå före kravet på produktion när de anställda tvingas prioritera.

Inställningen till säkerhet och hur värderingarna kommuniceras till de anställda påverkar sedan hur medarbetarna beter sig. En delstudie inom sjukvården visade tydligt att detta påverkar både hur medarbetarna följer säkerhetsföreskrifter, deras egna initiativ till förbättringar och hur benägna de är att rapportera avvikelser och brister, vilket i sin tur påverkar patientsäkerheten.

– Att anställda rapporterar brister och ”nästan-olyckor” anses som avgörande inom många verksamheter, eftersom det ger en möjlighet att lära mer om vilka beteenden, rutiner eller organisatoriska faktorer som innebär risker. Rätt förutsättningar för att uppmuntra rapportering kan förhindra att en olycka faktiskt inträffar i framtiden, säger Malin Mattson.

Även utformning av bonussystem har inverkan på säkerheten. Ett bonussystem med otydligt formulerade mål och fokus på produktion kan innebära ett ökat risktagande.

– På motsatt sätt kan säkerheten främjas om ett bonussystem används för att tydligt förmedla vikten av att prioritera säkerhet, säger Malin Mattson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.