5 tips som vässar din kommunikation

Företagskultur Felstavade ord och dåligt språk. Många vd:ar skriver så slarvigt i internkommunikationen att det skapar irritation bland medarbetarna. Här är tipsen som hjälper dig att undvika de värsta fällorna.

Språkbruket har blivit sämre bland företagsledare och chefer. Amesto Translations har undersökt hur anställda upplever att chefer hanterar språket i mejl och annan skriftlig kommunikation. Över hälften av de tillfrågade irriterar sig på felstavade ord och dåligt språk.

– Vi som varit med länge har märkt en stor förändring under de senaste åren. Det är mycket möjligt att det är ”sms-språket” som slår igenom också i den officiella kommunikationen, säger Maria Andersson, vd för översättningsbyrån Amesto Translations.

Enligt henne medför ett slarvigt språk att chefen uppfattas som mindre professionell och att det personliga varumärket som ledare försämras.

Catrin Johansson, professor på Mittuniversitetet, forskar om organisationers kommunikation. Hon vet inte om kommunikationen blivit mer slarvig men hennes reflektion är att mejl, sms och sociala medier har bidragit till en mer informell kommunikation än tidigare.

– Man är inte lika noggrann med stavning och ofta har man bråttom och struntar i att gå tillbaka och kolla om språket är korrekt. Som anställd detta bli störande, särskilt om det är ett formellt ämne chefen skriver om. Då är det viktigt att läsa igenom och formulera sig rätt.

 

 

5 tips: Så blir du en bättre kommunikatör

Målgruppen

Vilken relation har du till dem du kommunicerar med? Är det ”tjena” och ”du”, eller är det en mer formell ton som kräver att du uttrycker dig väl? Tänk på att yngre medarbetare kan vara mer vana vid sociala medier och personlig kommunikation.

Innehållet

Ska du informera om allvarliga ämnen, exempelvis regler och rutiner, lämpar sig ett mer formellt språk för att allvaret inte ska förmildras. Det är helt okej att att ändra sin ton utifrån målgrupp och innehåll utan att det blir knasigt. Utöva situationsanpassat ledarskap även i din kommunikation.

Kanal

Kommunicerar du med ledningsgruppen i mejlform krävs antagligen en mer formell ton. Kommunicerar du via en blogg gör kanalen det genast mer legitimt att vara mer personlig.

Förväntningar och företagskultur

Hur kommunikation mottas beror på till stor del på förväntningar. Stämmer inte förväntningarna överens med kommunikationen, kan trovärdigheten skadas. Ta reda på vilken typ av kommunikation dina medarbetare förväntar sig i dialoger, exempelvis medarbetarsamtal och öppna diskussioner. Hur ser kommunikationen ut nu? Hur vill du att den ska se ut? Vad känns bekvämt?

Resurser

Ledarskap handlar alltid om kommunikation, det lönar sig alltså att lägga tid och resurser på detta. Idag är det enkelt att kommunicera via mejl och andra digitala kanaler men glöm inte att en dialog förs bäst öga mot öga i små grupper.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.