nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Så är den ideala chefen

Lyhörd, visionär och coachande. Dessa egenskaper är de viktigaste hos en chef enligt en undersökning där 271 jobbsökande har svarat på vilka krav de ställer på sin arbetsgivare.

Lyhördhet är den egenskap som uppskattas högst hos en chef. Det visar en undersökning av bemanningsföretaget Bravura. På plats nummer två kommer en chef med ambitiösa utvecklingsplaner för företaget, det vill säga en visionär chef, följt av en chef som erbjuder mycket stöd och coachning i arbetet.

Hela 96 procent anser det viktigt eller mycket viktigt att chefen är lyhörd. 80 procent vill helst ha en chef med visioner för organisationen och lika många ser gärna att chefen ger mycket stöd och vägledning i arbetet. 50 procent av respondenterna vill ha en chef som ger tydliga och avgränsade uppgifter.

Enligt undersökningen värderar yngre medarbetare en empatisk chef högre än andra, två tredjedelar sätter högsta möjliga betyg på den egenskapen medan drygt hälften i övriga åldersgrupper gör det. Ju äldre respondenten i undersökningen är, desto högre värderas en tillåtande chef, medan denna egenskap värderas lägst av de yngsta. Det omvända förhållandet gäller för chefens kunskap inom arbetsområdet där de yngsta i snitt sätter högst betyg och där detta sedan värderas lägre bland de äldre deltagarna i undersökningen.

Etiketter:

Fler nyheter

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här