nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Så är den ideala chefen

Lyhörd, visionär och coachande. Dessa egenskaper är de viktigaste hos en chef enligt en undersökning där 271 jobbsökande har svarat på vilka krav de ställer på sin arbetsgivare.

Lyhördhet är den egenskap som uppskattas högst hos en chef. Det visar en undersökning av bemanningsföretaget Bravura. På plats nummer två kommer en chef med ambitiösa utvecklingsplaner för företaget, det vill säga en visionär chef, följt av en chef som erbjuder mycket stöd och coachning i arbetet.

Hela 96 procent anser det viktigt eller mycket viktigt att chefen är lyhörd. 80 procent vill helst ha en chef med visioner för organisationen och lika många ser gärna att chefen ger mycket stöd och vägledning i arbetet. 50 procent av respondenterna vill ha en chef som ger tydliga och avgränsade uppgifter.

Enligt undersökningen värderar yngre medarbetare en empatisk chef högre än andra, två tredjedelar sätter högsta möjliga betyg på den egenskapen medan drygt hälften i övriga åldersgrupper gör det. Ju äldre respondenten i undersökningen är, desto högre värderas en tillåtande chef, medan denna egenskap värderas lägst av de yngsta. Det omvända förhållandet gäller för chefens kunskap inom arbetsområdet där de yngsta i snitt sätter högst betyg och där detta sedan värderas lägre bland de äldre deltagarna i undersökningen.

Etiketter:

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här