”Distansarbetet är här för att stanna”

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning gjord av rekryterings- och konsultbolaget Clarify tillsammans med Rasmusson Analys visar att i framtiden kommer medarbetarna på ekonomi- och finansfunktioner att arbeta på distans två dagar i veckan.

”Distansarbetet är här för att stanna”
Distansarbetet är här för att stanna. Foto: Adobe Stock

I undersökningen har 78 ekonomichefer, Controllerchefer, CFO:s, Head of Treasury och finanschefer svarat på frågor om hur de tror att ekonomi- och finansfunktioner kommer att se ut i det ”nya normalläget” efter coronapandemin. 36 procent av de tillfrågade svarar att de tror att deras medarbetare i framtiden kommer att jobba två dagar i veckan på distans.

Det finns flera tydliga fördelar med distansarbete, uppger undersökningens deltagare. 77 procent av de tillfrågade svarar att en av de största fördelarna är mindre stress och mer balans i livet för medarbetarna. 45 procent svarar att distansarbete dessutom leder till att arbetsgivaren blir mer attraktiv, då många medarbetare krävde möjlighet till distansarbete redan innan pandemin.

– Distansarbetet är här för att stanna. Mycket av det arbete som görs på ekonomi och finansavdelningar går att göra helt eller delvis på distans och många företag har upptäckt att deras medarbetare får mer arbetsro när de jobbar hemma. Samtidigt påpekar många att det är viktigt att också ta tillvara på de fördelar det innebär att mötas på det fysiska kontoret. I framtiden kommer det troligtvis bli mer vanligt att arbetsgivare erbjuder en kombination av de två, säger Louise Poltoft, vd på Clarify.

Utifrån testresultatet har Clarify identifierat åtta framgångsfaktorer för ekonomi- och finansfunktioner i det nya normalläget:

1. Formulera tydliga riktlinjer för ett hybridarbetsliv

2. Skapa förberedelse för olika scenarier

3. Säkra att vinsterna av distansarbetet behålls trots återgång till kontoret

4. Ställ högre krav på rekryteringsprocesserna

5. Säkerställ den digitala kompetensen i högsta ledningen

6. Strukturera kulturbyggandet och idégenererandet

7. Satsa på tillit

8. Coacha medarbetarna i självledarskap

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.