Hälften kan tänka sig arbetsplatser utan kontor

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning visar att kontoret tycks ha spelat ut sin roll som en nödvändig del av arbetslivet. Närmare hälften av de svenska kontorsarbetarna kan tänka sig att jobba hos en arbetsgivare som inte har ett kontor, samtidigt som en av tio väljer bort arbetsgivare som inte tillåter distansjobb på medarbetarnas villkor.

Hälften kan tänka sig arbetsplatser utan kontor
Fler och fler kommer till insikt om att organisationer inte längre behöver en fysisk samlingspunkt för att hålla ihop. Foto: Adobe Stock

En ny undersökning som genomförts av Sifo på uppdrag av molntjänstföretaget Citrix visar att ungefär hälften av de svenska kontorsarbetarna (48 procent) kan tänka sig att inte återvända till ett kontor efter pandemin och helt jobba på distans, enligt undersökningen. Motsvarande siffra för kontorsarbetare med småbarn (upp till fem år) är närmare sex av tio (58 procent).

– Fler och fler kommer till insikt om att organisationer inte längre behöver en fysisk samlingspunkt för att hålla ihop. Under pandemin har vi lärt oss att samarbeta via digitala mötesplatser, samarbetsytor och rutiner. När pandemins restriktioner tas bort så verkar många vilja fortsätta jobba enligt nya modeller, säger Aleksandra Lubavs, Sverigechef på Citrix.

En av tio svenska kontorsarbetare kräver att få jobba så mycket som de själva vill på distans om de skulle söka nytt jobb idag. Samtidigt är det bara 1 procent som kräver att få arbeta för en arbetsgivare som har kontor.

– För en växande grupp har kontoret inte någon plats i ett modernt arbetsliv. Pandemin blev en vattendelare och många har nu strukturerat om sina liv på ett sätt som inte går att förena med regelbunden närvaro på ett fysiskt kontor. Det kan handla om att man har valt att flytta eller har en familjesituation som kräver större flexibilitet. Arbetsgivare måste nu hitta sätt att förhålla sig till den här nya verkligheten, berättar Aleksandra Lubavs.

Drygt hälften (52 procent) av svenska kontorsarbetare uppger att det är bra om organisationen man arbetar för tillåter distansarbete i så stor utsträckning som de anställda vill. För föräldrar med barn upp till fem år svarar drygt sex av tio (64 procent) att det skulle vara bra med distansarbete så mycket man vill.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.