Arbetsgivarna som erbjuder bäst arbetsvillkor

HR & Arbetsmiljö De mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige är är enligt Nyckelinstitutets årliga kartläggning Ellevio AB, Stadsbyggnadskontoret Göteborg och Peab AB. Resultatet är baserat på drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor och kartläggningen visar också hur pandemin har påverkat arbetsvillkoren på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsgivarna som erbjuder bäst arbetsvillkor
Rapporten visar även hur villkoren på den svenska arbetsmarknaden har förändrats under coronapandemin. Foto: Adobe Stock

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att Ellevio AB är den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige och att Stadsbyggnadskontoret i Göteborg är bäst när det kommer till jämställdhet. Peab AB visar även för andra året i rad att de erbjuder sina medarbetare mest hälsosamma arbetsvillkor i landet. Resultatet är baserat på data i form av indexerade arbetsvillkor som bland annat sjukfrånvaro, friskvård, lön, övertid, chefsstrukturer och karriärmöjligheter.

– Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, är en nyckel för att kunna driva organisationen framåt tillsammans med sina medarbetare. Det gör det möjligt att identifiera vilka områden som behöver förbättras, vilket också gör det möjligt att i likhet med Ellevio AB, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Peab AB, hitta nyckeln till framgång, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Rapporten visar även hur villkoren på den svenska arbetsmarknaden har förändrats under coronapandemin. Bland annat har hälsan förbättrats för framför allt hemmajobbare, höginkomsttagare och män. Dessutom visar rapporten att jämställdheten har tagit en paus på många områden under pandemin och att det därför har varit ett sämre år för kvinnor jämfört med tidigare år när jämställdheten successivt har gått framåt. Kartläggningen visar även att vissa arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats trots pandemin, primärt när det kommer till avgångar, löner och övertid.

Topplista – de mest attraktiva arbetsgivarna

1. Ellevio AB

2. Akademiska Hus AB

3. Humlegården fastigheter AB

Topplista – de mest jämställda arbetsgivarna

1. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

2. SBAB Bank AB

3. Sveriges Radio AB

Topplista – de mest hälsosamma arbetsgivarna

1. Peab AB

2. E-hälsomyndigheten

3. Bankgirot

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.