Arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor utsedda

Arbetsmiljö Nyckeltalsinstitutet har nu utsett Sveriges mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivare. Dessa blev i år Jernhusen, Sveriges Radio, Vinnova och Peab Affärsområde Bygg Stab Centralt.

Arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor utsedda

Utnämningarna från Nyckeltalsinstitutet baseras på index, AVI, som är genererade från över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.

Jernhusen tilldelas utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

– Vi är mycket stolta att också 2018 få bästa resultatet i AVI. Kompetensförsörjning är den absolut viktigaste frågan för oss framöver. Därför är kompetens- och karriärutveckling överlevnadsfrågor för Jernhusen. Med AVI håller vi koll på våra framsteg och vilka utmaningar vi behöver ta tag i. Vi tror det är så vi skapar skillnad för både dagens och morgondagens medarbetare i Jernhusen, säger Henrik Fontin, HR-chef på Jernhusen.

Läs mer: Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Sveriges Radio utses till Sveriges mest jämställda arbetsgivare. Bäst hälsoindex har Vinnova och en intern enhet inom Peab: Affärsområde Bygg Stab Centralt.

– Årets vinnare är föregångsexempel för de arbetsgivare som vill förbättra sina arbetsvillkor och bli mer attraktiva. I framtiden kommer faktorer som jämställdhet och hälsofrämjande insatser att vara helt avgörande för de arbetsgivare som vill stå starka i konkurrensen om rätt kompetenser. Därför är det viktigt att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, kommenterar Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Läs mer: Bästa arbetsgivaren inom it-tjänstebranschen

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som bland annat lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.