3 tips för att motverka hjärntrötthet

HR & Arbetsmiljö I den senaste studien som Microsoft gjort har man undersökt hjärnaktivitet och forskarnas slutsats är att möten utan paus skapar en stor stress i hjärnan. Men forskningen visar dock också tydliga resultat av enkla lösningar – korta pauser under arbetsdagen.

3 tips för att motverka hjärntrötthet
Att inte få en paus mellan möten kan vara en källa till hög stress. Foto: Adobe Stock

För många människor har videomöte efter videomöte blivit ett signum för arbetsdagen under pandemin. Samtidigt uppger cirka hälften av svenskarna att de känner sig utmattade och utarbetade efter arbetsdagens slut.

När pandemin slog till och ändrade våra arbetsrutiner samt höjde den digitala intensiteten under arbetsdagarna så bestämde sig forskare på Microsoft för att studera förändringen. Studien som presenteras bygger på den forskningen.

Forskarna som jobbar med att undersöka hur människor interagerar med teknik, bad 14 personer att delta i videomöten medan de bar EEG-utrustning (elektroencefalografi) – en slags hjälm som övervakar den elektriska aktiviteten i hjärnan. De 14 volontärerna deltog var och en i två olika möten. En dag deltog de i fyra halvtimmesmöten direkt efter varandra, där varje samtal ägnades åt olika uppgifter som till exempel att skapa en marknadsföringsplan. En annan dag varvades de fyra halvtimmesmötena med en paus på tio minuter. I stället för att snabbt hoppa från ett möte till ett annat mediterade deltagarna med Headspace – appen under pauserna.

För att säkerställa korrekt data tilldelades alla deltagare som tog pauser samma stilleståndsaktivitet – i det här fallet meditation – så att resultaten skulle vara jämförbara. Båda sessionerna ägde rum under samma dag, där vissa deltagare började med flera möten på rad, medan de andra hade pauser mellan mötena, och nästa vecka bytte de.

Forskningen visade på några tydliga insikter:

1. Avbrott mellan möten gör det möjligt för hjärnan att ”återställa” och vända blad, vilket minskar en kumulativ uppbyggnad av stress

Som man sett i tidigare undersökningar ökar den genomsnittliga aktiviteten hos betavågor – de som är förknippade med stress -, tydligt efter två timmar av kedjemöten. Med andra ord fortsätter stressen att ackumuleras. Men när deltagarna fick en chans till kort vila och meditation sjönk betaaktiviteten, vilket gav en ”återställning” för hjärnan. Denna återställning innebar att deltagarna startade sitt nästa möte i ett mer avslappnat tillstånd. Det innebar också att den genomsnittliga nivån av betavågor hölls stadigt genom fyra möten, utan uppbyggnad av stress.

Resultatet talade sitt tydliga språk; ta korta pauser för att minska trötthet och stress.

2. Kedjemöten kan minska förmågan att fokusera

När deltagarna i studien gavs pauser för meditation visade hjärnvågornas mönster på positiva nivåer av frontal alfa-asymmetri, vilket korrelerar till högre engagemang under mötet. Utan pauser var nivåerna negativa, vilket tyder på att deltagarna inte var engagerade i mötet. Detta visar att när hjärnan upplever stress är det svårare att hålla sig fokuserad och engagerad.

Sammanfattningsvis är pauser inte bara bra för välbefinnandet, de förbättrar också vår förmåga att nå full potential när vi arbetar.

3. Att inte få en paus mellan möten kan vara en källa till hög stress

För deltagarna som inte fick pauser mellan sina möten märkte forskarna också att övergångsperioden mellan samtal fick betaaktiviteten, det vill säga stressnivåerna, att öka. För de deltagare som fick pauser för att meditera minskade däremot ökningen av betaaktivitet mellan mötena, och ökningen i början av nästa möte var mycket mildare och smidigare.

Slutsats: Pauser – även korta – är viktiga för att övergången mellan möten ska kännas mindre stressig.

– Rätt ledarskap har nog aldrig varit viktigare än nu. I takt med att vi blir mer digitala och den digitala intensiteten ökar behöver vi inte bara fundera på vilken teknik vi behöver, vi måste också anpassa vårt ledarskap till en ny verklighet. En lärdom vi sett är att coachning har blivit allt viktigare för chefsrollen, att hjälpa medarbetarna med sitt självledarskap för att hitta balans, motivation och produktivitet i arbetsdagen, säger Henrik Byström. affärsområdeschef som leder Microsofts arbete med Det Nya Arbetslivet.

Tekniska lösningar hjälper oss att få naturliga pauser

När Microsoft fick insikt om resultaten från studien skapade man nya inställningar i Outlook som hjälper till att automatisera så att användarna får fem, tio eller femton minuters paus mellan sina Microsoft Teams-möten. Även företag kan standardisera så att mötena automatiskt förkortas med fem minuter för alla medarbetare.

Det är inte bara hjärnforskningen som stödjer denna slutsats. Digital överbelastning har blivit en akut fråga i den nya eran av distans- och hybridarbete. I Microsofts Work Trend Index för 2021 som publicerades i mars uppgav 55 procent av svenskarna att de känner sig överarbetade, medan 45 procent beskrev sig själva som direkt utmattade. Hela 31 procent sa även att de känner sig förtvivlade vid arbetsdagens slut, det är den högsta siffran för hela Europa.

– I dagens samhälle där distansjobb och hybrida arbetsplatser har blivit vardag är det inte tillräckligt att bara uppmuntra till att de anställda ska ta hand om sig. Vi måste tillhandahålla tekniska lösningar som hjälper de anställda att faktiskt skapa de välbehövliga pauserna i sina rutiner. Under det senaste året har vi infört flera nya tekniska lösningar för att öka välmående i denna tid av snabba förändringar. Tillsammansläget i Microsoft Teams hjälper till att motverka möteströtthet; en virtuell pendling hjälper till att återupprätta gränserna mellan arbete och hem; och en Headspace-integration i Microsoft Viva Insights-appen inspirerar till mindfulness, avslutar Henrik Byström.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.