Arbetsgivarna med de bästa arbetsvillkoren

HR & Arbetsmiljö Varje år presenterar Nyckeltalsinstitutet de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Här är hela listan.

Arbetsgivarna med de bästa arbetsvillkoren
Foto: Adobe Stock

Resultatet har genererats från en unik databas, med information om drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer.

– Organisationens viktigaste resurs är medarbetarna, oavsett vilket läge organisationen befinner sig i. Kartläggningen, som baseras på faktiska arbetsvillkor och kvantitativ data, visar vikten av att löpande utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. De organisationer som ligger i topp erbjuder sina medarbetare bra arbetsvillkor och följer löpande upp sina HR-nyckeltal. Att mäta ser vi som en nyckel för att skapa förståelse för medarbetarnas villkor och en förutsättning för att kunna driva framgångsrika medarbetarteam, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i sin bransch:

Bygg

1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad

2. Bäst Hälsoindex: Peab AB

El/energi

1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Svenska Kraftnät

Fastighet

1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen AB

2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Stockholm

Finans/Försäkring

1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Länsförsäkringar Västernorrland

2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Folksam

3. Bäst Hälsoindex: Bankgirot

IT/Telekom

1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Agero

Kommunförvaltning

1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Exploateringskontoret Stockholm

Region

1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Statliga

1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kemikalieinspektionen

2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Svenska ESF-rådet

Vatten/Avfall/Återvinning

1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Nacka Vatten och Avfall

Stadsdelsförvaltning

1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Stadsdelsförvaltning Majorna-Linné

Universitet/Högskola

1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.