Viktigt med mellanrum för återhämtning

HR & Arbetsmiljö Forskare vid Högskolan Kristianstad har studerat hur arbetsrelaterad stress och hälsa hänger ihop. Speciellt har de tittat på mellanrummets betydelse.

Viktigt med mellanrum för återhämtning
Ulf Ericsson Foto: Högskolan Kristianstad

Arbetslivet har förändrats drastiskt de senaste decennierna och att kunna återhämta mentalt sig från den stress dagens arbetsmiljö kan skapa har blivit viktigt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Vad är ”mellanrummet” och varför är det så viktigt för vår återhämtning?

– Mellanrummen har potentialen att tillfälligt frigöra oss från den normativa strukturen. Det är ”rummen” som inte tillhör den formella organisationen. Då menar vi inte bara arbetsorganisationen, utan det kan också handla om familjen eller andra sammanhang. I mellanrummet vet ”ingen” var vi är, förklarar Ulf Ericsson, biträdande professor i arbetsvetenskap.

Pär Pettersson, universitetslektor i personal- och arbetslivsvetenskap med inriktning mot psykologi konstaterar att rummets betydelse har de senaste decennierna lyfts fram mer och mer inom organisationsteorin. Framförallt har det handlat om det formella rummet; mötesrummet, kontorslandskapet, andras hem som arbetsplats och så vidare.

– Mycket lite uppmärksamhet har riktats mot vad som sker i ”rummen” mellan A och B, eller hur dessa rum görs. Till exempel: vad händer i rummet och hur görs rummet mellan hemmet och arbetet? säger han.

Ulf Ericsson berättar att på en arbetsplats uppstår de rum som forskarna intresserat sig för mellan aktivitet A och B, eller mellan det ena mötet och det andra.

– Kanske hittar vi dem vid kopiatorn, i korridoren, personalrummet, parkeringsplatsen, i en hörna på kontoret, eller varför inte toaletten. En del är omedvetna andra är medvetet skapade för att vara vårt egna, men för andra okända, lilla hörn. I vår studie begränsar vi inte dessa rum till något fysiskt eller digitalt, utan rummen är för oss främst något socialt, påpekar Ulf Ericsson.

Pär Pettersson menar att den intressanta frågan är hur vi ser på dessa rum.

– Effektivitetsivraren kanske bara ser en omotiverad transit-zon, som bara är i vägen. Kanske inte helt ovanligt i en samtid där hastighet är en dygd. Vi menar emellertid att här finns en potential för just återhämtning. När mellanrummet omformuleras av oss själva till en meningsfull plats, säger han.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.