Hybrida arbetsmiljöer är framtidens melodi

HR & Arbetsmiljö En analys av olika arbetsmiljöstudier i spåren av corona som möbeldesignföretaget Martela gjort visar att det ställs krav på företagen att hitta nya moderna lösningar för både kontor och lokaler samt för samspelet mellan jobb och fritid. Framtiden enligt Martela är så kallade hybrida arbetsmiljöer där kontoren får en något annorlunda roll jämfört med idag.

Hybrida arbetsmiljöer är framtidens melodi
Eeva Terävä

Många företag funderar just nu över hur medarbetare kan återvända till arbetsplatsen på ett säkert sätt. Men hur kommer vi att arbeta i fortsättningen – och hur kommer våra kontor att se ut?

I Sverige och i stora delar av världen har många av oss distansarbetat under flera månader. Enligt en enkätundersökning från Eurofound, började över en tredjedel av EU-länderna att arbeta på distans på grund av pandemin. Mest distansarbete utfördes i Norden och i Benelux-länderna. I Sverige distansarbetade över 40 procent av arbetstagarna. I Finland, Danmark, Holland och Belgien uppgick antalet till över 50 procent.

En tydlig slutsats som går att dra enligt analysen är att många saknar sina kollegor, och möjligheten till smidigt samarbete och möten på arbetsplatsen.

– Värdet i det moderna arbetet ligger i samarbete och möten. Fastän koncentrationskrävande arbete kan fungera utmärkt hemma, saknar vi att få arbeta tillsammans, säger Eeva Terävä, arbetsmiljöexpert hos Martela.

Efter den här distansarbetsvågen börjar samhället gradvis öppnas upp igen. Många företag funderar nu på om det krävs större utrymmen när medarbetarna återvänder till kontoret. Borde medarbetarna återigen ha nya arbetsrum, eller ska man återgå till de senaste årtiondenas öppna kontorslandskap där medarbetarna skildes åt med skärmar?

– I en kris bör man inte ta förhastade slutsatser och vrida utvecklingen bakåt. Coronapandemin påskyndar förändringen i vårt arbetssätt, där kontoret bara är en av många platser där vi arbetar. För en del kommer distansarbetet att öka permanent. Arbetsplatserna måste kunna erbjuda ytor som är lämpliga för olika typer av uppgifter. Distansarbetet har visat att utrymmen för framförallt samarbete verkligen behövs, förklarar Eeva Terävä.

Framtiden är hybrid menar Eeva Terävä. Man behöver inte göra en tidsresa till det förflutna. Framtidens arbetsliv kommer istället att bygga på hybridarbete. Det innebär att organisationerna även i framtiden kan göra sig av med onödiga kvadratmeter och fokusera på att ge medarbetarna precis sådana arbetsytor som de behöver – både hemma och på arbetsplatsen.

– Under krisen har hemmet fungerat som en tillfällig lokal och hemmets roll som arbetsplats har ökat drastiskt. Många företag har hjälpt medarbetarna med ergonomiska arbetsstationer till hemmet. När arbetseffektivitet och trivsel ökar och sjukfrånvaro på grund av dålig ergonomi minskar, betalas en investering i ergonomi även på hemmakontoret tillbaka på lång sikt, konstaterar Eeva Terävä.

Martela rekommenderar att på kort sikt skydda sig från smittan exempelvis genom att öka avståndet mellan arbetsstationerna. På längre sikt öppnar pandemin upp för möjligheten att helt på nytt se över hur arbetet organiseras.

– I fortsättningen konkurrerar kontoret allt oftare som en arbetsplats jämte hemmet. Det lönar sig inte att skapa en arbetsstation för var och en på kontoret, utan ytan som frigörs kan istället användas för att öka trivseln och underlätta möten. I den nya världen måste arbetsmiljön designas extra noggrant, så att det blir både trivsamt och effektivt att arbeta där, säger Eeva Terävä.

I en situation som är svår att förutspå kan ett företags lokalbehov förändras väldigt snabbt. Istället för att köpa in möbler, kan kontoret möbleras med en smidig servicemodell baserat på en månadskostnad. Kontorets användning kan följas upp med sensorer, som avslöjar vilka utrymmen som är överflödiga samt vilka som används mest.

– Mätningen av kontoret avslöjar hur medarbetarna verkligen använder lokalerna och vad som skulle behöva förändras. När man kombinerar mätningen med en flexibel servicemodell, kan kontoret optimeras snabbt. Med hjälp av sensorerna kan medarbetarna även välja en arbetsstation där ingen har suttit på ett tag. Det blir då också en fråga om arbetssäkerhet, för det minskar risken för ytsmitta, konstaterar Eeva Terävä.

Kontoren behövs så att människor återigen kan skilja arbete och fritid ifrån varandra. En fjärdedel av respondenterna i undersökningen som tidigare nämnts tar inga pauser överhuvudtaget, utan kör på i en och samma sittning från morgon till kväll. Det kan förvisso fungera bra att koncentrera sig hemma, men det är svårare att samarbeta jämfört med förut. Det finns även brister kopplade till ergonomi.

– Hemma är hemma, det kan inte fungera som en tillfällig lokal för evigt. Förändringen har tydligt lyft fram det positiva med samarbete och många väntar redan ivrigt på att få komma tillbaka till kontoret, avslutar Eeva Terävä.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.