Unga prioriterar trygghet framför tillfälliga gig

Arbetsmarknad Den så kallade gig-ekonomin har inte som det ibland framställs fått fotfäste bland de yngre. En majoritet prioriterar trygghet. 8 av 10 svenskar mellan 16 och 30 år vill ha en tillsvidareanställning och nästan 7 av 10 en fast arbetsplats, visar rapporten ”Generation jobb - ungas syn på jobb och arbetsmarknad”.

Unga prioriterar trygghet framför tillfälliga gig

Ända sedan 2015 har Insight Intelligence följt ungas attityder till jobb, arbetsliv och arbetsmarknad. Årets rapport, som gjorts tillsammans med AFA Försäkring och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, visar att de flesta – 85 procent – mår ganska eller mycket bra på jobbet, medan endast 14 procent mår dåligt.

Ökad otrygghet

Däremot har andelen som känner sig otrygga på marknaden ökat dramatiskt de senaste två åren – från 19 procent 2018 till 41 procent 2020.

– För första gången sedan vi började genomföra dessa undersökningar är andelen som känner sig otrygga större än andelen som känner sig trygga, säger Lukas Berg, vd på Insight Intelligence.

Intervjuerna i årets undersökning genomfördes i slutet av mars och början av april och visar också att coronakrisen förstärkt känslan av otrygghet. Nästan varannan – 47 procent – är nu ganska eller mycket oroliga för möjligheterna att få jobb och 27 procent oroliga för att möjligheterna att få behålla jobbet på grund av krisen. Överlag märks en större oro och otrygghet bland kvinnor än bland män.

Kollegor ger arbetstrivsel

Det som ändå i störst utsträckning påverkar välmåendet på jobbet är arbetskollegor – 65 procent av de som har anställning uppger det som främsta förklaring, medan drygt varannan – 52 procent – anger meningsfullheten som viktigaste förklaring till arbetstrivseln.

En inkluderande arbetsmiljö där man blir inbjuden att ta del av organisationens utveckling betraktas av 56 procent som viktigast i en organisationskultur, medan 45 procent värdesätter att det högt i takt och 38 procent de värderingar som företaget står för.

Inget genomslag för gig

Den så kallade gig-ekonomin verkar dock inte ha fått så stort genomslag bland de yngre som det ibland framställs. 82 procent föredrar tillsvidareanställning. 67 procent vill också ha en fast arbetsplats med möjlighet att arbeta på distans jämfört medan endast 3 procent vill arbeta helt på distans.

De flesta – 69 procent – föredrar också att arbeta för en chef snarare än arbeta som en chef – 31 procent.

Arbeta med människor

Vilka är då de främsta jobbpreferenserna? Tidigare har det talats om att media är det som flest unga vill jobba med – ett område som också legat på tredje plats i tidigare undersökningar. Stick i stäv med den bilden visar årets undersökning att ungdomar helst vill arbeta med människor – 33 procent – följt av teknik – 29 procent – och samhällsutveckling – 28 procent.

Undersökningen baseras på svar från 1 000 svenskar mellan 16 och 30 år, som intervjuats under slutet av mars och början av april genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.