Så blir du en attraktiv arbetsgivare post-corona

Post-corona Mycket kommer att vara förändrat inom arbetslivet när dammet efter pandemin väl har lagt sig. En färsk undersökning lyfter fram vad som krävs för att bli en attraktiv arbetsgivare post-corona.

Så blir du en attraktiv arbetsgivare post-corona
Stora förändringar kommer att ske i arbetslivet post-corona. Foto: Stock Adobe.

Det är fastighetsbolaget Castellum som undersökt vilka förändringar som kan bli verklighet på landets arbetsplatser när pandemin klingat av.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Många har under pandemin till exempel varit tvungna att arbeta hemifrån. Hur har den tillvaron påverkat vår inställning till arbetslivet? Och hur blir man en attraktiv arbetsgivare post-corona?

Viktigt med flexibilitet

En trend är tydlig. Många har under pandemin kommit fram till slutsatsen att arbeta från kontoret fem dagar i veckan inte alltid är att föredra. Närmare 80 procent av de tillfrågade vill ha flexibilitet såväl i form av flexibla arbetstider som flexibilitet i att bestämma från vilken plats man arbetar ifrån.

Samtidigt är det många som saknar kontoret. I den undersökning som gjordes precis innan pandemin bröt ut förra året svarade 25 procent att de i framtiden ville arbeta enbart hemifrån. I år har den siffran sjunkit till 17 procent.

Den idealiska lösningen tycks vara både och. 54 procent vill kunna växla mellan kontors- och distansarbete.

Sociala och kreativa ytor

Undersökningen har även tittat närmare på vad det är för arbetsplats man vill komma tillbaka till. En majoritet av de yngre, under 34 år, värderar en arbetsplats som fokuserar på sociala och kreativa ytor.

Nästan 80 procent svarade också att de tycker det är viktigt eller mycket viktigt att arbetsgivaren kan hjälpa till med livspusslet. Undersökningen refererar till Cristina G. Banks, forskare för Healthy Workplaces på Berkeley-universitetet i Kalifornien, som förklarar det med att många arbetstagare under pandemin fått uppleva fördelarna med att själva få styra över sina tider och hur man jobbar. Man har även insett att det går att vara effektiv och produktiv på distans.

Av en färsk rapport från Stockholms Handelskammare framgår också att en majoritet tycker att administrativa uppgifter och uppgifter som kräver fokus är lättare att genomföra hemifrån, medan kontoret vinner för arbetsuppgifter som kräver interaktion och kreativitet.

Coworking intresserar yngre

En möjlig kompromiss skulle i så fall kunna vara så kallad coworking, det vill säga en arbetsplats som delas av fler. Två av tre kan tänka sig att helt eller delvis arbeta i en sådan miljö. Yngre är generellt mer positivt inställda. Hela 86 procent av generation Z kan tänka sig coworking, medan 39 procent av 55 – 64-åringarna säger blankt nej.

Pandemin har också fått många att söka trygghet. I fjolårets undersökning uppgav 37 procent att de kunde tänka sig arbeta deltid och 26 procent att de kunde tänka sig att bli egenkonsulter. I år svarade 16 procent att de skulle föredra deltid och 17 procent en tillvaro som egenkonsulter.

Syfte och värderingar

Även rörligheten på arbetsmarknaden har minskat. 58 procent tror att de kommer att stanna tre år eller längre på sin nuvarande arbetsplats jämfört med 36 procent i fjol.

Företagets eller organisationens syfte och värderingar har också lyfts högre med pandemin. Hela 41 procent värderar arbetsgivarens syfte och värderingar över en högre lön jämfört med 37 procent innan pandemin.

Samtidigt är köns- och åldersskillnaderna stora. 45 procent av kvinnorna värderar syfte och värderingar högre än lön jämfört med 36 procent av männen. Även yngre tycker värderingar är viktigare. Bland generation Z, yngre än 25 år, anger 54 procent att de tycker värderingar och syfte är viktigare. Det kan jämföras med endast 35 procent bland 55 – 64-åringar.

Kvinnor på frammarsch

Detta kan också ses i ljuset av den könsväxling som är på gång bland tjänstemän på arbetsmarknaden. Enligt Universitets- och högskolerådet dominerar kvinnor högskolorna och presterar också bättre än män. Antalet kvinnliga chefer i näringslivet har också fördubblats sedan 1998 enligt Svenskt Näringsliv.

Omkring 2 000 personer som jobbar på kontor har deltagit i undersökningen som genomförts av Axiom Insight på uppdrag av Castellum under mars – april 2021.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.