Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Var femte chef ser fördelar med coronapandemin

Ledarskap & Styrning En ny undersökning visar att hälften av alla chefer i samhällsbyggnadssektorn har förändrat verksamheten under coronapandemin och för de flesta chefer har krisen i någon form påverkat deras arbete. Bland det svåraste har varit att hantera nya digitala verktyg och att leda på distans. Samtidigt ser var femte chef även fördelar med krisen.

Var femte chef ser fördelar med coronapandemin
Byggchefsbarometern visar att de flesta cheferna i samhällsbyggnad är påverkade av Coronapandemin i rollen som chef och ledare.

I Byggchefsbarometern, en ny Novus-undersökning har 1 700 chefer i samhällsbyggnadssektorn besvarat frågor om hur de påverkats av pandemin.

Den visar att de flesta cheferna i samhällsbyggnad är påverkade av Coronapandemin i rollen som chef och ledare. 31 procent i ganska eller mycket stor utsträckning. Fyra av 10 av cheferna i Byggchefsbarometern tycker det svåraste i Coronatider är hanteringen av digitala hjälpmedel och att ledarskapet blir svårare när det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.

Trots utmaningar ser var femte chef också möjligheter i krisen till exempel digitalisering, effektivare möten och att resor kan undvikas till fördel för tid, pengar och miljö.

– Det finns också chefer som vittnar om att i dessa speciella tider har deras ledarskap förbättrats och relationer stärkts. Man har tvingats bli tydlig, följa upp individuellt med medarbetarna och oro för virus har gjort människor mer måna om varandra, berättar Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

50 procent av cheferna i samhällsbyggnad har förändrat verksamheten i någon form det vill säga lagt till, tagit bort eller förändrat någon del av den ordinarie verksamheten. I en undersökning genomförd av fackförbundet Ledarna med chefer i alla branscher är frågan något annorlunda ställd men mycket snarlik och där är motsvarande siffra 37 procent.

– Det verkar alltså som att chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad jämfört med andra branscher, trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. Det tyder på flexibilitet och anpassningsförmåga i vår bransch, säger Kajsa Hessel.

Resultat i korthet

• Fler chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om än i samtliga branscher trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. 50 % har förändrat verksamheten i någon form.

• De tre största utmaningarna är:

• Lönsamhet (36 % av cheferna)

• Att behålla eller öka produktivitet (36 % av cheferna)

• Att hitta kompetens (35 % av cheferna)

• Den största utmaningen för fastighetscheferna är att fortsätta driva långsiktiga satsningar (54 % av cheferna).

• För tekniska konsulter är största utmaningen att behålla nyckelmedarbetare (37 % av cheferna).

• De flesta chefer är påverkade av Corona i rollen som chef och ledare. 31 % i ganska eller mycket stor utsträckning.

• 4 av 10 chefer tycker det svåraste är hanteringen av nya digitala hjälpmedel och att det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.

• Var femte chef ser möjligheter i krisen till exempel digitalisering och effektivare möten.

• Konkurs och fackliga konflikter oroar ytterst få (2 %). Det kan jämföras med att tre av fyra chefer i alla branscher tror att det kommer att gå bra för deras företag/verksamhet.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.