Klimatfrågan väger allt tyngre för unga talanger

Klimat Klimatfrågan väger allt tyngre vid rekryteringen av unga talanger. En majoritet av yngre lyfter fram ett aktivt klimatarbete som avgörande vid valet av arbetsgivare, visar en färsk undersökning.

Klimatfrågan väger allt tyngre för unga talanger
De flesta yngre rankar klimatfrågan högt. Foto: Stock Adobe.

Manpower Group har ställt frågan om hur viktigt jobbsökarna tycker det är att arbetsgivaren har ett aktivt klimatarbete.

Tre av fyra unga svenskar – 75 procent – i åldern 18 – 29 år rankar det som ganska eller mycket viktigt. Det kan jämföras med till exempel gruppen äldre över 46 år, där motsvarande siffra är 65 procent och bland svenskar i allmänhet 69 procent.

– Klimatet är en oerhört viktig fråga som påverkar människors livsstil, konsumtionsvanor och val av arbetsgivare, inte minst hos unga. En systematisk satsning på klimatarbete kommer att vara en förutsättning för de arbetsgivare som vill fånga upp unga talanger i framtiden, säger Mikael Jansson, vd på Manpower Group Sverige i en kommentar.

Nuvarande arbetsgivare

Av undersökningen framgår även att yngre personer tillhör dem som är mest positiva till sin nuvarande arbetsgivares klimatarbete. Drygt två av tre yngre respondenter – 70 procent – ger betyget ganska eller mycket bra för arbetsgivarens klimatarbete 2021. Det kan jämföras med 2019 då motsvarande siffra var 65 procent.

– Pandemiåret har drivit på för digitala arbetsformer och minskat vårt resande, vilket sannolikt har varit positivt för klimatet. Nu har Sveriges arbetsgivare en möjlighet att fortsätta på den inslagna vägen, ta vara på medarbetarnas klimatintresse och samtidigt stärka den interna stoltheten på företaget, säger Mikael Jansson.

Undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Manpower Group under februari – mars 2021. 2 858 personer deltog i undersökningen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.