5 tips för att vända hemarbetet till en konkurrensfördel

Digitalisering & IT En ny global undersökning visar att sju av tio vill fortsätta jobba hemifrån efter pandemin. Möjligheten till distansarbete blir en viktig konkurrensfördel, men då krävs det också att företagen ger samma servicenivå och förutsättningar hemma som på kontoret.

5 tips för att vända hemarbetet till en konkurrensfördel
Kontorets roll framöver kommer främst att behövas för att lösa de uppgifter som har varit problematiska. Foto: Adobe Stock

Ett fortsatt hemarbete innebär både risker och möjligheter, beroende på hur bra företag lyckas anpassa sig när de fysiska kontoren krymper i betydelse. Sodexo har kartlagt insatser för att hemarbete ska fungera bra även på lång sikt.

– Vi ser att behovet av stöd och service i arbetslivet har ökat snarare än minskat under pandemin. Medarbetares förväntningar om att ha en välfungerande arbetsplats där man mår bra försvinner inte bara för att arbetsplatsen flyttar hem. Men vad man behöver för att fylla behoven har förändrats, vi ser nu en ökad efterfrågan på stöd i ledarskap men också för digitala servicelösningar, säger Henrik Järleskog, strategiansvarig för Sodexo i Norden.

För att möta omställningen och de förändrade behoven, både hos sig själva och för att stötta sina kunder har Sodexo arbetat fram en checklista med insatser och investeringar de rekommenderar för att låta hemarbetet bli en avgörande konkurrensfördel:

1. Vad blir ditt kontors roll efter pandemin?

Många företag går nu in i det fjärde kvartalet med ett utbrett distansarbete. Det finns därmed redan mycket kunskap om både vad som fungerat och vad som inte fungerat. Kontorets roll framöver kommer främst att behövas för att lösa de uppgifter som har varit problematiska. Det jobb som görs bra på distans, bör kunna göras även efter pandemin. Räkna med att en stor andel av dina medarbetare kommer vilja fortsätta jobba på distans, sannolikt under resten av sin karriär.

2. Gör kalkylen – men räkna inte bara med minskade kostnader

Mindre lokaler innebär självklart mindre kostnader. Men det kan på sikt bli dyrt att bara se ett ökat distansarbete som en besparing. Räkna också med att du kommer att behöva investera i att bygga företagskulturen på nya sätt och att serva dina medarbetare minst lika bra på distans som på kontoret.

3. Distansarbete innebär inte bara hemma

Redan innan pandemin fanns det många entreprenörer och frilansare som jobbade från coworking-places. Men för många företag inom telekom, läkemedel och finans är det helt otänkbart att låta medarbetarna jobba från öppna wifi-nätverk. Vi tror därför på en hybrid, där enskilda företag abonnerar på egna ytor med egna passersystem och krypterade lösningar för datakommunikation i linje med företagens centrala säkerhetskrav.

4. Locka talanger från hela världen

Idag begränsas ofta företags möjligheter att rekrytera på grund av geografin. I storstäderna kan bostadskostnad och bostadsbrist skapa hinder, och för företag ute i landet kan det vara svårt att locka talangerna att flytta till en mindre ort.

5. Ett nytt ledarskap

Med medarbetare på distans blir det mycket viktigare att styra med mål. Dina ledare måste hjälpa medarbetarna att kunna leda sig själva och veta hur de ska nå de mål som företaget sätter upp. Det innebär ett större ansvar för individen men också för chefer och arbetsledare, där tydlighet, struktur, tydliga mål och gemensamma överenskommelser blir extra viktigt.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.