Företag går inte tillbaka till sin gamla kontorsarbetepolicy

Digitalisering & IT En ny undersökning visar att över hälften av svenska mjukvaru- affärs-, HR- och IT-chefer uppger att deras verksamhet tjänar på att låta medarbetarna arbeta hemifrån – och att de inte kommer kunna gå tillbaka till samma typ av kontorsarbetepolicy som de hade innan Covid19-pandemin.

Företag går inte tillbaka till sin gamla kontorsarbetepolicy
Det är dock tydligt att distansarbetet upplevs ha tydliga fördelar bland svenskarna. Foto: Adobe Stock

Den global undersökning från it-företaget VMware visar också en 55-procentig ökning bland medarbetare som tycker att distansarbete numera utgör en nödvändig förutsättning för dem.

– Utmaningarna under det senaste halvåret har tvingat oss att snabbt inse att arbetsplats och kontor inte är samma sak. Framtidens arbete kommer i stor del att utföras på distans – vilket kommer innebära stora fördelar för företagens produktivitet – och medarbetarnas arbetsmoral, samarbete och utvecklingsmöjligheter, säger Kristine Dahl Seidel, vice president, EUC EMEA, VMware.

Hon ser det som nödvändigt att alla digitala företag etablerar en kultur för den nya tidens arbetsform. Nya digitala arbetslösningar som möjliggör ökat samarbete och produktivitet har redan hjälpt tusentals av företag och miljoner medarbetare, fortsätter Kristine Dahl Seidel.

Fyra av tio (40 procent) av de svenska cheferna uppgav att de oroar sig för att deras anställda inte håller sig fokuserade när de arbetar på distans. 27 procent uppger att deras ledningskultur är negativ till distansarbete och över två tredjedelar (72 procent) känner sig pressade att hålla sig uppkopplade även efter arbetstid – vilket indikerar att många företag behöver se över sin policy för att inte den nya arbetstillvaron på distans ska orsaka ökad utbrändhet.

Det är dock tydligt att distansarbetet upplevs ha tydliga fördelar bland svenskarna. 71 procent uppgav att samarbetet med kollegorna blivit bättre sedan man började arbeta på distans. 62 procent känner att det är lättare att prata under ett video-möte, än under ett vanligt möte. 65 procent uppger att de känner sig mindre stressade. 26 procent upplever att arbetsmoralen på företaget har ökat och 34 procent uppger att medarbetarna är mer produktiva än tidigare. 70 procent av de svenska cheferna uppger att det varit lättare att rekrytera nya talanger under de rådande omständigheterna, speciellt bland gruppen föräldrar (86 procent) och minoriteter (68 procent). 71 procent uppger att nya idéer uppstår i fler delar av organisationen än tidigare. Mindre än hälften (43 procent) av de tillfrågade svenskarna anser att företagets IT inte är utformat på ett sätt som i tillräckligt hög grad möjliggör distansarbete som standard.

– För att organisationer ska kunna anta en ”jobba varifrån du vill”-modell måste chefer sluta att försöka kontrollera arbetsprocessen, utan fokusera på resultaten – och baserar samarbetet på ömsesidigt förtroende. Nyckeln är att hitta en balans, så att medarbetarna känner sig motiverade och fria att låta kreativiteten flöda, säger Dr Carl Benedikt Frey, Director Future of Work Programme, Oxford University.

Véronique Karcenty, Digital Workspace Director at Orange Group, France, konstaterar att den unika omställning till att plötsligt kunna arbeta varifrån som helst onekligen har inneburit många fördelar.

– Vi bör dock inte underskatta vilken omställning det krävs när det kommer till företagsledningarnas strategi för att hålla medarbetarna engagerade och produktiva. I detta arbete kommer mellancheferna spela en viktig roll, för att ge medarbetarna förtroende och skapa en känsla av delad mening, menar hon.

För att skapa en lyckad grund för distansarbete måste man säkerställa att medarbetarna har goda förutsättningar för inloggning, synbarhet, regelefterlevnad, säkerhet och en rad andra saker. För att detta ska vara möjligt krävs det att man antar lämpliga tekniska lösningar och plattformar. Och givet att när medarbetarna kopplar upp sig på allt fler typer av enheter och nätverk är behovet av adekvata säkerhetslösningar viktigare än någonsin.

Rapporten heter “The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce” och baseras på undersökningssvar från 2850 respondenter i EMEA, varav 150 i Sverige, inhämtade under juni och juli 2020.

Mer information om undersökningen

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.