Distansarbete ökar produktiviteten

Digitalisering & IT En ny undersökning visar att nära tre av fyra kontorsarbetare uppger att de är lika eller mer produktiva vid distansarbete. Det framkommer också i undersökningen att tre av tio inte saknar den sociala biten att arbeta på kontoret vid distansarbete.
 

Distansarbete ökar produktiviteten
Distansarbete har inneburit att vissa arbetar mer än tidigare. Foto: Adobe Stock

Efter coronautbrottet har många svenskar börjat jobba hemifrån. Före pandemin var det bara 8 procent av svenska kontorsarbetare som arbetade minst tio dagar i månaden på distans, vilket ökat till över hälften, 54 procent. Det visar en Sifo-undersökning, på uppdrag av molntjänstföretaget Citrix.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Nära tre av fyra, 72 procent, uppger att de arbetar lika eller mer produktivt hemifrån. Två tredjedelar saknar den sociala aspekten vid distansarbete. Samtidigt uppger 14 procent att de inte saknar den sociala biten av att arbeta på kontoret, medan 16 procent svarar ”varken eller” på frågan om de saknar den sociala aspekten.

– Distansarbetet har normaliserats under den rådande situationen och vi ser att många svenskar trivs bättre med att arbeta hemifrån. Produktiviteten ökar tack vare utvecklingen av digitala verktyg och hjälpmedel. Det driver på utvecklingen av framtidens arbetsplatser, där flexibilitet och distansvänliga lösningar blivit nyckeln till framgång, säger Suzana Drakulic, Sverigechef på Citrix.

Hemarbetet har även haft en positiv inverkan på svenskarnas hälsa. Den tid som tidigare använts för pendling användas numera till olika aktiviteter: 37 procent uppger att de motionerar mer än tidigare och 31 procent svarar att de sover mer. Även tid med familjen har ökat kraftigt. Runt hälften, 48 procent, har i dag större möjligheter att umgås med nära och kära, där fler kvinnor (55 %) än män (40 %) uppger att så är fallet.

– Distansarbete gör att många kan bestämma mer över sin egen tid, vilket kan göra det enklare för en del att få ihop livspusslet, konstaterar Suzana Drakulic.

Distansarbete har inneburit att vissa arbetar mer än tidigare. Elva procent svarar att de har längre arbetsdagar efter coronautbrottet. Av dessa uppger 62 procent att de har arbetat upp till en timme extra varje dag. En av tre (33 %) svarar att de jobbar mer än en timme extra per dag, vilket är vanligare för män (43 %) än för kvinnor (25 %).

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.