Svenska företag mer produktiva under pandemin

Digitalisering & IT En ny global undersökning visar att svenska företag satsar mer på innovation och har blivit mer produktiva under pandemin.
Studien tittar närmare på hur tjänstebranschen anpassat sina IT-strategier sig till pandemins utmaningar genom att bland annat omfamna digital innovation på olika sätt.

Svenska företag mer produktiva under pandemin
Undersökningen pekar också på flera stora konsekvenser Covid-19 har haft på digitala strategier för företag och organisationer. Foto: Adobe Stock

Företaget Unit4 har nu släppt resultaten i sin nya global undersökning – Digital Enterprise Strategies for People-Led Transformation. Studien genomfördes i augusti och september av brittiska DJS Research, som intervjuade anställda i tolv länder, inklusive Sverige. Ett urval av beslutsfattare inom IT samt en grupp med användare av företagens IT-tjänster fick besvara frågor om hur de upplever företagstjänsterna – och vad de tycker om företagens digitala strategier under pandemin.

Några utvalda höjdpunkter från undersökningen:

❏ Företag och organisationer fokuserar mer på anställda eftersom digitala strategier bygger på ökad flexibilitet, samarbete och uppmuntran

❏ Fler investerar i molnlösningar i takt med att innovationstakten och agila arbetssätt ökar, traditionella lokala lösningar (on-prem) kämpar för att hålla jämna steg

❏ Ökad användarnöjdhet och produktivitet är positiva exempel på företag och organisationers förmåga att snabbt anpassa sig till en värld med mer distansarbete

Studien visar att 84 procent av de globala beslutsfattarna som deltagit i undersökningen påskyndar sina digitala planer för transformation. Något som görs som ett svar på krav från användare som vill ha flexibilitet för att kunna arbeta på distans även i framtiden. Mer än hälften av de svenska respondenterna (55 procent) vill ha möjlighet att komma åt IT-system på distans. Det är högst andel i undersökningen, snittet ligger på 44 procent.

Undersökningen pekar också på flera stora konsekvenser Covid-19 har haft på digitala strategier för företag och organisationer. De har blivit mer flexibla när det kommer till sin egen planering (49 procent) och många menar att innovationstakten (42 procent) har ökat. I undersökningen utmärker Sverige sig med att högst andel med 51 procent som anser att innovationstakten har ökat.

Mer än var tredje, 35 procent, säger att pandemin har påskyndat flytten till molnet, och 24 procent har blivit mer benägna att implementera en så kallad fail-fast-strategi där stor vikt läggs vid att våga prova sig fram och våga misslyckas. Många företag har också tagit fram specifika prioriteringar för att göra det möjligt för anställda att bli mer produktiva, vilket är ett tecken på att innovation idag är mer fokuserat på användarnas behov.

Samtidigt som många beslutsfattare blickar framåt mot framtida strategier identifierar undersökningen även de tre viktigaste prioriteringarna för användarna. Det rör möjligheten att komma åt IT-system så att man kan arbeta var som helst, bättre digitala samarbetsverktyg samt automatisering för att minska sin egen arbetsbelastning. En större utmaning för svenska företag än på andra marknader är även att 51 procent upplever att man arbetar i silos inom företaget.

Följaktligen säger undersökningens chefer och ledare att deras framtida IT-planer är väldigt fokuserade på användarna, och listar sina huvudsakliga mål att skapa flexibilitet för distansarbete, bygga miljöer som uppmuntrar till ökat samarbete och ger medarbetarna möjlighet att vara mer produktiva, samtidigt som man uppfyller kraven som ställs av kunder.

Deltagarna i studien tror att detta kan uppnås genom att fokusera på tre tekniska prioriteringar:

❏ Bygga enkla och intuitiva användargränssnitt och upplevelser (43 procent).

❏ Använda automatisering för att förenkla och påskynda arbetsflöden (39 procent).

❏ Göra det möjligt för användare att kommunicera med företag med hjälp av deras föredragna verktyg, som Slack och WhatsApp (38 procent).

Eftersom många företag och organisationer övergick till distansarbete under 2020 har ett positivt resultat varit att 60 procent av de globala användarna säger att de har varit mer produktiva när de arbetat hemifrån. De är också övervägande nöjda med att deras IT-system har hjälpt dem att få ut det mesta av sina roller. Det är kanske inte förvånande att 84 procent av de globala beslutsfattarna vill uppmuntra kollegor att jobba på distans oftare, vilket speglas av att 69 procent av de globala användarna också vill ha samma flexibilitet. Det är uppenbart att när organisationer nu bevisat att deras IT-system kan hantera kraven från en avlägsen och distribuerad arbetskraft finns det förtroende för att de kan upprätthålla modellen. 77 procent av de globala beslutsfattarna tror också att traditionella lokala IT-system och företagsapplikationer inte kan reagera på snabba förändringar. 86 procent säger att molnet erbjuder mer flexibilitet, och mer än två tredjedelar förväntar sig att deras företagsapplikationer kommer vara helt molnbaserade inom de närmaste två åren.

– Är det något vi lärt oss detta år så är det att marknaden kan förändras nästan över en natt, och som företagsledare måste vi kunna tänka nytt samt ta tillvara på tillfällen för att vara konkurrenskraftiga. Vår studie visar vad som är möjligt med fortsatta investeringar i innovation och en flexibel strategi för företagstillämpningar. Eftersom många länder går tillbaka till någon form av nedstängning är fokus på användare avgörande för att företag ska överleva de kommande månadernas utmaningar, säger Mike Ettling, vd, Unit4.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.