Viktig att lyfta fram den svenska identiteten

Affärerna Ny forskning ger specifika insikter om hur mindre företag kan lyckas med sin digitaliseringsstrategi och därmed öka sin internationella tillväxt. En lyckosam strategi kan vara att lyfta fram den svenska identiteten.

Viktig att lyfta fram den svenska identiteten
Emilia Rovira Nordman, forskare på Mälardalens Högskola.

Trots att Sverige länge varit en bra grogrund för globala framgångskoncept som Hennes och Mauritz och Ikea, har dagens svenska detaljhandelsföretag svårigheter att skala upp sin verksamhet internationellt. Därför undersöker nu Emilia Rovira Nordman, forskare på Mälardalens Högskola, tillsammans med forskare från Handelshögskolan i Stockholm hur små och medelstora företag kan lyckas med sin digitaliseringsstrategi och därmed öka sin internationella tillväxt.

– Projektet är välbehövligt eftersom en hållbar ekonomisk tillväxt är oerhört viktig för att svenska detaljhandelsföretag ska kunna överleva, inte bara nu under pandemin utan även på lång sikt. Trots att det finns mycket forskning om hur stora och resursrika detaljhandelsföretag hanterar digitaliseringsekonomin, råder det brist på forskning om hur mindre företag hanterar de nya möjligheter och utmaningar som uppstår med ökad e-handel, säger Emilia Rovira Nordman.

Mellan 2004 och 2019 växte näthandeln i Sverige från att omsätta mindre än 7 miljarder kronor till cirka 87 miljarder kronor. Under 2020 beräknas näthandeln öka ytterligare till cirka 115 miljarder kronor. Samtidigt minskar den fysiska försäljningen dramatiskt. Det har lett till att många mindre butiker tagit steget att öppna e-handel. Flera av dessa har börjat gå bra, även internationellt.

– Internationalisering är ett av de bästa sätten att bygga tillväxt i företag, men alla företag är inte beredda att lägga ned det arbete som krävs. För att lyckas på en ny marknad måste du etablera ditt varumärke på nytt, skapa förtroende för att du kan hantera betalningar och leveranser och övervinna nya logistiska utmaningar, konstaterar Emilia Rovira Nordman.

En genväg för mindre företag kan vara att samarbeta med distributörer för att ta sig in på nya marknader. I Sverige finns det många företag som inte har sina egna e-handelslösningar utan fokuserar på att sälja sina produkter via andra företags e-handelslösningar. Detta kallas inom forskningen för ”piggy-backing” (det vill säga att man hänger sig på någon annans rygg istället för att gå själv). En nackdel med denna strategi är att företag får mindre kunskap om sina kunders behov.

Forskningen visar även att Sverige är en bra marknad att ta avstamp i för den som vill internationalisera sitt bolag. Svenska företag betraktas ofta som hederliga och lätta att ha att göra med. Det finns inte heller några tunga politiska och historiska problem som sätter käppar i hjulet för svenska företag som vill bygga sitt varumärke i andra länder. Det är dock viktigt att svenska detaljhandelsföretag kan ge sina kunder ett nischat erbjudande för att lyckas på internationella marknader.

– Det krävs att företaget klarar av att vara relevant för konsumenten. Erbjudandet måste vara annorlunda än de etablerade företagens erbjudande. Det kan företag exempelvis åstadkomma genom att erbjuda bättre produkter, ett annorlunda affärskoncept eller bättre service än de lokala konkurrenterna, säger Emilia Rovira Nordman.

Sverige är dessutom ett land som förknippas med ett ansvarsfullt miljötänkande. Emilia Rovira Nordman ser stor potential för svenska företag att nischa sig mot internationella konsumenter som har miljö och klimat i åtanke när de konsumerar.

– Svenska företag har rik tillgång till miljömässig teknik samt hållbara och innovativa lösningar för tillverkning och transport. Fler företag borde dra nytta av detta när de lanserar sina affärskoncept på internationella marknader, menar Emilia Rovira Nordman.

Slutsatser från projektet har använts för policyskapande på EU-nivå i dokumentet How to fully reap the benefits of the internal market for E-commerce. Det syftar till att förbättra gränsöverskridande e-handel i EU, underlätta tillgången till digitalt material och förbättra hållbarheten hos onlineplattformar.

Forskningsspåret re-framing globalization på Mälardalens högskola fokuserar på företagande och affärer genom att utforska de utmaningar som organisationer med internationell verksamhet möter. Sådana utmaningar handlar bland annat om att hantera geografiska och kulturella avstånd samt den ökade mångfalden och komplexiteten som internationalisering medför.

Affärsutvecklingens glokala (globala + lokala) karaktär är också av intresse. Särskilt viktigt är utveckling av digital teknik som kan hjälpa företag att övervinna de svårigheter som är kopplade till att göra affärer utomlands. Internationaliserings-spåret undersöker därmed utmaningar kopplade till internationalisering i alla typer av organisationer – från stora multinationella företag till entreprenöriella små och medelstora företag. Även frågor kring mångfald och migration är inkluderade i detta spår.

Mer information om forskningsprojektet ”It’s a retail revolution”: Digitaliseringens internationella utmaningar

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.