Digitalisering ökar lönsamheten

Digitalisering I en ny rapport konstateras att verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd jämfört med företag som är mindre digitaliserade.

Digitalisering ökar lönsamheten
Foto: Adobe Stock

Sedan mätningen som presenteras i Vismas Digitaliseringsindex startade 2016 har indexet visat att digitaliseringsgraden i svenska företag stadigt ökat.  I den senaste rapporten som baseras på undersökningen genomförd under det andra halvåret 2019 ligger fokus på att undersöka förhållandet mellan digitalisering samt omsättning och lönsamhet, samt i vilken grad faktiskt gjorda investeringar i digitalisering nyttjas i verksamheten. Totalindex för 2019 når här 62,7 procentenheter, vilket visar att användningen av digitala lösningar fortsätter öka.

Ett tydligt exempel på skillnaden i lönsamhet är att företag med ett digitaliseringsindex i spannet 50-75 har hela 353,7 tkr högre medianresultat per anställd än företag som ligger i spannet 0-25.

– Skillnaden i lönsamhet kopplat till digitaliseringsgrad borde vara en väckarklocka för många företag. Med digitalisering kan stora förändringar ske snabbt, på långt fler plan än endast det ekonomiska. För företag med föråldrade system kan en modernisering rent av vara avgörande för överlevnad och tillväxt, konstaterar Carola Lissel, vd för Visma Software.

När det gäller den del av undersökningen som fokuserar på det faktiska nyttjandet av gjorda investeringar i digitalisering så framträder två viktiga slutsatser; att andelen företag som digitaliserar fullt ut fortsatt är få, samt att lösningar som underlättar och minskar risken för fel och förseningar i verksamheten – exempelvis tidrapportering och attest – prioriteras vid digitalisering.

– Med förenkling som ledord kan jag tycka att det är närmast uppseendeväckande att digitaliseringen inte sker bredare och i en snabbare takt. Verksamheter som är igång med delar av sina ekonomiska processer har i de allra flesta fall redan plattformen för att digitalisera fullt ut, men använder bara en liten del, säger Carola Lissel.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.