”Utmaningen med att jobba hemma är inte tekniken”

Hemarbete Enligt GlobalConnects vd Regina Donato Dahlström har kreativiteten varit stor trots hemarbetet. Hon konstaterar samtidigt att det är först nu som bolaget verkligen har förstått värdet av personliga möten.

”Utmaningen med att jobba hemma är inte tekniken”
GlobalConnects vd Regina Donato Dahlström.

Hur många av dina möten är digitala i dag, och vad tycker du gör digitala möten lyckade?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Den största delen av mötena är digitala. Redan innan pandemin hade vi ett digitalt arbetssätt, så för oss var steget inte långt, säger Regina Donato Dahlström.

– Precis som fysiska möten så är förberedelser, avgränsningar, öppen dialog och beslutandekraft nyckeln till lyckade digitala möten.

Hur har organisationen strukturerat distansarbetet, och har det förändrats något sedan i våras? Vilka lärdomar har ni dragit?

– Vi har haft två genomgående mål med arbetet under pandemin – hälsa hos medarbetare och samhälle och att vi ska hålla samma höga kvalitet i våra leveranser till kunderna. Det finns naturligtvis en hel del lärdomar. Många möten går alldeles utmärkt att genomföra digitalt, även i stor skala. Men samtidigt så är det först nu som jag tror att vi förstått värdet av personliga möten. Dessa två saker säger inte emot varandra – digitala lösningar fungerar, men det kan inte ersätta personliga möten fullt ut.

Vilka arbetsuppgifter är enklare och vilka är svårare?

– Vi har specialistfunktioner som behöver vara på kontoret, inte minst vår nätövervakning, och vissa andra funktioner. De är personer som ser till att våra kundlösningar är stabila oavsett omvärldsfaktorer, och de har gjort sitt arbete på ett utmärkt sätt under pandemin. Ingen kund har märkt någon skillnad, vilket jag både är stolt och glad över. Att våra samhällsviktiga leveranser ska vara opåverkade har varit helt centralt för oss när vi planerat arbetet under pandemin.

– Vi andra, som inte är på kontoret så ofta, har skapat arbetssätt som fungerar för oss. Vi har gett stort mandat till ledarna och grupperna ute i organisationen att själva planera sin arbetsvardag utifrån våra två huvudprioriteringar – hälsa och kundkvalitet. Och det har fungerat mycket bra. Kreativiteten har varit stor i organisationen – många har digitala fikor, en del har frukostmöten medan andra träffas personligen under ordnade former.

Hur har du inrett ditt kontor hemma?

– Förutom det som fanns innan har jag förstärkt wifi-täckningen och har en ny arbetsstol.

Har du valt att ändra något hemma nu när arbetet hemifrån blir långvarigt?

– IP-Only och GlobalConnect hade ett digitalt arbetssätt redan innan pandemin, vilket gjorde att vår startsträcka kanske var kortare än många andras. Så arbetsmiljön fanns redan där, skillnaden är att den används mer än någon tänkt. Så är det hos mig, och även hos många av våra medarbetare.

När Corona-krisen väl är över, hur mycket av ditt beteende nu kommer du att fortsätta med?

– Jag kommer att fortsätta med digitala möten där det är relevant. Därmed sagt har det personliga mötet kvaliteter som inga andra digitala möten – oavsett hur långt tekniken når – kan konkurrera med. Komplement – ja. Ersätta fullt ut – nej. Vinnaren är den som kan skapa bäst balans.

Vad längtar du mest efter att få kunna göra IRL?

– Att träffa alla medarbetare på kontoren igen, och självklart våra kunder! Alla dessa är en stor del av mitt liv, och personliga mötet med dom är viktigt. Utmaningen med att jobba hemma är inte tekniken, vi levererar precis lika bra kvalitet till våra kunder som tidigare, utan svårigheten är den sociala dimensionen. Vi har många utåtriktade medarbetare på kontoret och vi har kul tillsammans. Vi är sociala, det är i vårt dna, så även om arbetet med våra leveranser fungerat utmärkt så saknas en del av den sociala biten.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.