Tillit är nyckeln till hälsa på jobbet

HR & Arbetsmiljö Det är inte bara den fysiska hälsan som har kommit i fokus under pandemin. I en undersökning gjord av Simployer hösten 2021 svarade nästan varannan person att de har upplevt psykisk ohälsa, där brist på sociala kontakter och rädsla för det egna fysiska välmåendet ligger i topp.

Tillit är nyckeln till hälsa på jobbet
Att få någon att känna tillit tar tid och det behövs tålamod, men det ger resultat i längden. Foto: Adobe Stock

Men undersökningen visar att även situationen på arbetsplatsen har bidragit till det dåliga måendet. Hela 21 procent av de svarande anger en otydlig arbetssituation, där man inte förstår vad som förväntas av en som anställd, som orsak.

– Vi människor behöver någon form av förutsägbarhet för att må bra. Vi behöver veta vad som förväntas av oss på arbetet, förklarar Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.

Problemet har varit att när många har jobbat på distans har inte alla chefer kunnat förmedla det till sina anställda, något som i sin tur kan bli grogrund för missförstånd, konflikter, och i längden ohälsa. Den goda nyheten är att det finns saker som motverkar det dåliga måendet.

– I en sådan här situation kan chefen göra stor skillnad genom att skapa tydlighet, säger Ida Ljungberg.

Men, det är viktigt att man som chef inser att tydlighet inte är samma sak som kontroll.

– Chefens uppgift är att tydliggöra vad som ska göras, men hur behöver medarbetarna få vara med och ha ansvar för.

Kruxet är att en sådan situation kräver tillit mellan chef och anställd.

– Tillit är inte något man kan kommendera fram, utan det är något som uppstår över tid när två personer har en relation till varandra.

Med andra ord, om chefen över tid visar att hen litar på den anställda, men också att hen har den anställdes rygg om något går fel, kommer tillit att uppstå. Och en sådan relation skapar många fördelar.

Tio signaler på att du är stressad

– De anställda kommer att våga säga ifrån i tid om de mår dåligt eller om något går fel. Framför allt kommer de att våga lägga fram nya idéer och lösningar vilket gynnar företagets innovationskraft och långsiktiga lönsamhet, berättar Ida Ljungberg.

Trots det kan chefer känna sig tveksamma till att släppa kontrollen. Kanske av rädsla för att de anställda kan missbruka den nya friheten som tillitsbaserat ledarskap ger. Eller för att man själv blir osäker i sin chefsroll om man inte har kontroll på detaljer.

– Som chef måste man själv ta det första steget för att skapa tillit i relation till sina medarbetare. Och du behöver visa att din vilja till det är genuin. Om någon inte mår bra kanske man inte vågar säga det första gången frågan ställs. Att få någon att känna tillit tar tid och det behövs tålamod, men det ger resultat i längden, avslutar Ida Ljungberg.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.