Kontorsarbete utomhus ger hälsolyft

HR & Arbetsmiljö Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många och kan ge ett hälsolyft.

Kontorsarbete utomhus ger hälsolyft
Att regelbundet förlägga delar av din arbetsdag utomhus kan göra mycket för både din hälsa, ditt välmående och din kreativitet. Foto: Adobe Stock

Vår tid är alltmer gränslös till följd av den tekniska utvecklingen som påverkar vårt sätt att arbeta. Vi kan arbeta närsomhelst och varsomhelst med hjälp av smarta telefoner, bärbara datorer och trådlös uppkoppling. Tiden för återhämtning minskar när vi spenderar mycket tid uppkopplade både på arbetet och privat.

Att regelbundet förlägga delar av din arbetsdag utomhus kan göra mycket för både din hälsa, ditt välmående och din kreativitet. Vid Mälardalens universitet finns flera forskare som undersöker fördelarna med att kontorsarbeta utomhus som ett sätt att öka hälsan i arbetslivet. Och enligt den senaste forskningen räcker det med 20 minuter utomhus i urbana grönområden för att ge ett hälsolyft.

Att vi i så stor utsträckning har digitaliserat vårt arbetsliv gör också att vi skapat nya sätt att organisera arbetet, bland annat genom aktivitetsbaserade kontor. Det är ett cirkulerande arbetssätt och i modellen ingår även att arbeta från alternativa arbetsplatser. Här kan exempelvis urbana grönområden användas både till arbete och effektiv återhämtning under arbetsdagen.

Genom att flytta ut kontoret får du:

• Ökad variation och fysisk aktivitet i kontorsarbetet, vilket annars är rätt så stillasittande och monotont arbete.

• Snabbare återhämtning från stress och belastningar under arbetsdagen.

• Ökat intag av dagsljus som är viktigt för din vakenhet och sömn, särskilt under den mörka årstiden

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.