Ny trend? Här fortsätter kontoret utomhus!

Möten Var börjar och slutar ett kontor? AMF Fastigheter vill få sina hyresgäster att ta fler möten utomhus. Med smarta Walk and talk-kartor maxar de mötesupplevelsen.

Ny trend? Här fortsätter kontoret utomhus!
Möten utomhus kan vara ett alternativ. Foto: Stock Adobe.

Walk and talk-möten i sig är inget nytt. I flera år har nyttan med att släppa konferensrummet och ta en promenad sida vid sida diskuterats. Det som är grejen nu är att AMF Fastigheter låtit WSP ta fram speciella virtuella kartor med förslag på olika långa promenader i Stockholm och Sundbyberg, som alla har det gemensamt att de som promenerar kommer att få stöd av miljön. Parkytor, vatten och lite lugnare gator kan ge inspiration, är tanken.

– Vi har fokuserat på flera olika element så som ljudbild, arkitektur och närhet till grönområden när vi arbetat fram promenadslingorna. Walk and talk är ett perfekt koncept för att anpassa mötesstrukturen till den nya hybrida arbetsmiljön, säger Ebba Älvgren, uppdragsledare på WSP i ett pressmeddelande.

Att deltagarna får frisk luft och motion är förstås bra både ur smittto- och hälsasynpunkt. Men det finns fler poänger med att utforska sin närmiljö för att hitta bra promenadslingor.

Genom att gå just sida vid sida i stället för att titta varandra i ögonen över ett bord kan man slippa en del spänningar som annars kan uppstå vid exempelvis utvecklingssamtal.

Tips för promenadmötet

  • Ta med post-it-lappar för korta minnesanteckningar.
  • Smarta appar. Det finns också diktamen-appar som du kan ladda ner i mobilen.

Kreativa gruppmöten.

Gruppmöten funkar också, men kräver mer planering och tydliga instruktioner. Se till att ha en tydlig dagordning, dela in i flera grupper om ni är många. Gör klart vad som ska diskuteras och varför – och vad målet för mötet är. Sedan sätter du ramarna för samtalet – ska grupperna ta fram kreativa förslag så fundera på om de ska ta fram tidplan, kostnadsförslag, nyttoförslag och vad det kräver av organisationen för att genomföra. Om det är nya saker som ska göras – glöm inte att be grupperna fundera på vad ni kan sluta med att göra i stället.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.