-->

4 hälsoråd till företagare

HR & Arbetsmiljö Många småföretagare litar inte på att deras anställda kommer att få den vård de behöver om de drabbas av sjukdom eller skada. Många är också själva oroliga för att bli sjukskrivna. Det visar Ifs årliga småföretagarundersökning 2022.

4 hälsoråd till företagare
Var tredje småföretagare (33 procent) säger att privat sjukvårdsförsäkring bidrar till att minska sjukfrånvaron. Foto: If

Svensk hälso- och sjukvård är bra ur flera perspektiv, inte minst kvaliteten i den specialiserade vården. Samtidigt brottas hälso- och sjukvårdssystemet med utmaningar kring tillgänglighet, samordning och stora regionala skillnader. Pandemin har inneburit ett enormt tryck på vården och det har byggts upp en vårdskuld, men den har också inneburit snabb utveckling av digitala processer och insikter och lärdomar att ta med i utvecklingen av systemet framöver.

If har låtit Novus fråga 1 089 småföretagare vad de oroar sig för och vad som riskerar att få allvarliga konsekvenser för bolaget. Tillgången till sjukvård är en stor orosfaktor.

Fyra av tio småföretagare litar inte på att deras anställda kommer att få snabb tillgång till den skattefinansierade sjukvården om de blir sjuka eller råkar ut för skada.

– Det är förstås oroande att så många inte känner tillit till den offentliga vården. Det finns all anledning för vårdföreträdare att ta detta på allvar och att bemöta dessa upplevelser. Människor behöver trygghet och en förutsägbarhet kring det offentliga åtagandet och vilken vård som kan fås och när, menar Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Att bli sjukskriven är småföretagarnas största orosmoment. På frågan vad de är oroliga för, säger hela 57 procent att de är oroliga över att själva bli sjukskrivna. 12 procent av företagarna oroar sig över att deras anställda ska bli sjukskrivna – det är en större andel än de som svarat att de oroar för att den affärsmodell som företaget har inte ska hålla, eller att bli omsprungen av konkurrenter, och mer än dubbelt så många jämfört med de som oroar sig över klimatrelaterade naturskador.

Snabb tillgång till sjukvård när en anställd drabbas av sjukdom eller skada är helt avgörande för mindre företag. Därför är det särskilt allvarligt att landets småföretagare inte känner förtroende för att hälso- och sjukvården finns där när den behövs.

57 procent säger att en längre tids sjukfrånvaro hos en anställd i företaget skulle allvarligt kunna påverka verksamheten.

– På mindre företag är vanligtvis varje anställd oerhört viktig för verksamheten. Det kan handla om företagets överlevnad att hålla personal frisk. Det gäller inte minst för egenföretagare, säger Kristina Ström Olsson.

Var tredje småföretagare (33 procent) säger att privat sjukvårdsförsäkring bidrar till att minska sjukfrånvaron. Ändå är det bara 29 procent av företagarna som erbjuder arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring till sina anställda.

Att värna medarbetares hälsa handlar inte bara om att säkerställa vård vid sjukdom eller skada. Det kan också handla om att ge möjlighet till en hälsosam arbetsmiljö. Det har varit särskilt viktigt – och utmanande – under pandemin med hemarbete och hybridkontor.

– Oron kan i viss mån ha påverkats av den pågående pandemin men detta sätter ljuset på en viktig fråga, det vill säga betydelsen av att ta hand om den egna hälsan och främja anställdas hälsa. Det handlar både att prioritera egen återhämtning, kost, vardagsmotion och sömn, men också om att hantera medarbetares arbetsmiljö på ett bra sätt. Det är inga lätta frågor och här kan man som småföretagare behöva stöd, menar Kristina Ström Olsson.

Ifs hälsoråd till dig som företagare:

• Var uppmärksam om en medarbetare eller du själv visar tecken på ohälsa. Ju tidigare insatser, desto större chans till snabb återhämtning och tillfrisknande.

• Främja anställdas fysiska och psykiska hälsa genom ett tydligt och rättvist ledarskap. Underlätta vardagsmotion och pauser. Uppmuntra varandra, glöm inte dig själv!

• Ta det systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar för att minimera riskerna för olycksfall och ohälsa för dig och dina anställda. Skapa social gemenskap utifrån rådande förutsättningar.

• Se till att ha ett gott försäkringsskydd för dig själv och anställda såsom sjuk- och olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring som hjälper till att minska risken för och korta tiden för sjukskrivningar. Företagsförsäkring är också viktigt.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.