Manliga 50-plussare jobbar mest av alla

Arbetsliv En nedtrappning av arbetstiden är ingenting som lockar alla män som närmar sig eller redan uppnått pensionsåldern. Den senaste SOM-undersökningen visar att många manliga 50-plussare har svårt att släppa greppet om arbetslivet och generellt jobbar fler timmar än sina yngre kollegor. Och det gäller särskilt dem över 65 år.

Manliga 50-plussare jobbar mest av alla
Manliga 50-plussare har mest övertid. Foto: Stock Adobe.

I den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet har 6 000 slumpvis utvalda personer i Västra Götaland fått svara på hur många timmar de arbetar per vecka. Dessutom finns frågor om önskad arbetstid och synen på arbete. Detta har sedan samkörts och analyserats tillsammans med uppgifter om hur många barn som finns i hushållet samt kön och ålder på de svarande.

Undersökningen visar på tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Män arbetar generellt fler timmar per vecka än kvinnor. Den enda grupp av män som arbetar mindre än 40 timmar per vecka är de som har barn. I denna grupp arbetar de flesta män 35 – 40 timmar per vecka jämfört med motsvarande grupp av kvinnor som arbetar 20 – 34 timmar.

Äldre män arbetar mest

En grupp som dock sticker ut är äldre män som är mest benägna att arbeta 51 eller fler timmar per vecka. Och ju äldre männen är, desto mer övertid arbetar de. De som har allra flest övertidstimmar än de manliga 50-plussarna. Och det gäller särskilt män som är äldre än 65 år. Någon nedtrappning för dem som närmar sig eller redan uppnått pensionsåldern är det alltså inte fråga om.

Någon förklaring till detta har inte forskarna som ligger bakom undersökningen. Men en teori är att det i många fall handlar om män i chefsposition som identifierar sig så starkt med sin yrkesprofession att de har svårt att lämna plats för yngre kollegor.

Däremot finns en önskan bland många kvinnor att gå upp i arbetstid. Undersökningen visar att kvinnor med både småbarn och äldre barn gärna skulle vilja arbeta mer än vad de gör i dag. Kvinnor med endast småbarn är den enda grupp som tydligt uttrycker att de vill arbeta mindre än vad de redan gör.

Slutsatsen är att kvinnor gärna går ner i arbetstid när barnen är små, men sedan har svårt att komma upp i önskad mängd arbetstid när barnen börjar bli äldre.

Arbete är viktigt

En stor majoritet av västsvenskarna som deltagit i undersökningen anser också att arbete är viktigt. Däremot har andelen som svarat att det är mycket viktigt sjunkit från 59 procent 2014 till omkring 50 procent.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.