Hälsan hotad av hemmakontoret

Distansarbete Många upplever att hälsan tog stryk av jobba hemifrån under pandemin. Det visar Hälsobarometern, en ny undersökning som försäkringsbolaget If tänker fortsätta publicera årligen.

Hälsan hotad av hemmakontoret

Genom en sammanställning av statistik och resultat från egna och andras undersökningar, har If tagit fram en bild av hälsoläget i Sverige efter pandemin. Den så kallade Hälsobarometern visar att många tillfrågade har haft svårigheter att upprätthålla en hälsosam livsstil under pandemin.

Hybridkontoret introducerades under pandemin och möjligheten att arbeta hemma har bidragit till att vissa har upplevt ökad livskvalitet. Samtidigt har den skapat försämrad hälsa hos andra. Knappt hälften av de tillfrågade i Hälsobarometern svarade att de jobbade hemma helt eller delvis under pandemin. Nära fyra av tio uppgav att hälsan har påverkats negativt av hemarbetet. Samtidigt uppgav tre av tio att hälsan har påverkats positivt.

Hälsosam livsstil

En nygjord If-undersökning visar att 38 procent har svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil vid arbete hemifrån. Man får mindre vardagsmotion, man saknar sina kollegor och arbetstid och privat tid tenderar att flyta ihop. Många har saknat ergonomisk utrustning i hemmakontoret. Nästan en fjärdedel av respondenterna tycker dessutom att deras sömn försämrats under pandemin. Bland unga (18–35 år) upplever nästan en tredjedel försämrad sömn.

Tilltron till sjukvårdssystemen ligger stadigt på runt 60 procent. Men även före pandemin brottades sjukvården med långa väntetider framför allt till specialistvård och operation. Pandemin har ytterligare ansträngt systemen, vilket kanske är en orsak till att 29 procent i en If/Novus-undersökning säger att de inte litar på att snabbt få hjälp om de skulle bli sjuka eller råka ut för en skada.

Några siffror ur If:s Hälsobarometer

48 % av respondenterna har arbetat hemifrån helt eller delvis under pandemin.

35,9 procent anser att deras hälsa påverkats negativt av hemarbete. 29,9 % anser att den påverkats positivt.

38,3 % anser att det är svårare att hålla en hälsosam livsstil vid hemarbete. 26,4 % anser att det är lättare, 35,3 % att det är ungefär detsamma.

43 procent vill inte arbeta mer hemifrån än tidigare när pandemin är över. 32,5 % svarar ja på frågan, 24,5 % svarar nej.

63 % av 3029 slumpmässigt utvalda personer 18–79 år litar på att snabbt få hjälp i den offentliga sjukvården om de skulle bli sjuka eller drabbas av skada. 29 % svarar nej på frågan, 8 % svarar ”vet inte”.

49 % av småföretagarna litar på att deras anställda får snabb tillgång till offentlig sjukvård om de blir sjuka eller råkar ut för skada. 40 % svarar nej på frågan, 10 % svarar ”vet ej”.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.