Varannan tjänsteman i Europa har flexibla arbetstider

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning visar hur europeiska arbetstagare spenderar sin arbetstid. Undersökningen fokuserar på arbetsgivarens attraktionskraft i kampen om talang, vad anställda söker hos en arbetsgivare, och vad arbetsgivare fokuserar på för att vara attraktiva.

Varannan tjänsteman i Europa har flexibla arbetstider
Magnus Engman

Mer än någonsin förväntar sig anställda frihet att organisera balansen mellan fritid och arbete. Flexibilitet har därför blivit en framgångsfaktor för arbetsgivare att attrahera och behålla anställda.

Ungefär hälften av de europeiska arbetstagarna säger att de har flexibla arbetstider, Sverige ligger över genomsnittet med 55 procent, bara Finland, Tyskland och Nederländerna ligger något över. Spanien är minst tillmötesgående när det gäller flexibla arbetstider (41 procent). Det visar en ny undersökning gjord av Protime på uppdrag av den europeiska HR- och löneleverantören SD Worx. Undersökningen baserar sig på svar från cirka 5 500 anställda från tio europeiska länder.

Flexibiliteten i var och när tjänstemän gör sitt arbete är något mindre vanlig. Nederländerna leder ligan: hälften av de holländska tjänstemännen väljer var (50 procent) och när (47 procent) de vill arbeta, vilket är betydligt högre än det europeiska genomsnittet (39 procent för både var och när). I Sverige säger 43 procent att de kan bestämma var de sitter och arbetar. Spanien är det mest konservativa landet även på denna punkt: 4 av 10 spanska tjänstemän säger att de inte får välja när de jobbar, och nästan hälften säger att de inte har något att säga till om var de arbetar.

– En god balans mellan arbete och fritid är avgörande för att medarbetarna ska hålla sig motiverade. Vi vet att balans mellan arbete och fritid direkt bidrar till högre produktivitet och mindre risk för utbrändhet. Användningen av rätt teknik – som tar ”pulsen” på medarbetarna, kan bidra till bättre personalplanering och mätning av produktivitet. Inte minst kan mätningar hindra någon från att arbeta för hårt eller för mycket. Med hjälp av teknik kan dagens chefer fungera som bra coacher för sina anställda, säger Magnus Engman, vd för SD Worx Sverige.

Att lyckas upprätthålla balans mellan arbete och fritid är inte så självklart för alla. Till exempel säger 41 procent av svenska respondenterna att de kollar arbetsrelaterade mejl eller svarar på arbetsrelaterade telefonsamtal efter jobbet. I Norge är det hela 56 procent som kollar arbetsmejlen, medan det i Tyskland bara är tre av tio anställda som sporadiskt kollar arbetsrelaterade meddelanden efter arbetsdagens slut.

– Under pandemin har många anställda blivit vana vid en mer flexibel tolkning av arbetstiden de senaste åren. Medarbetarna ser det som en stor fördel att kunna välja var och när de jobbar, antingen från kontoret eller hemifrån. Det gör samtidigt gränsen mellan arbete och fritid suddigare. Vi ser av studien att översikt över arbetstiden bidrar till att upprätthålla balansen mellan arbete och fritid, berättar Magnus Engman.

Sverige har lägst andel som svarar att de regelbundet arbetar övertid (34 procent). I Frankrike är det flest som svarar att de regelbundet arbetar övertid (56 procent), följt av Belgien (53 procent) och Nederländerna (53 procent).

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.