Så många vill byta arbetsplats under 2022

HR & Arbetsmiljö Varannan svensk vill byta arbetsplats under 2022.  Det visar en ny undersökning från Personio. Studien visar att högre lön, mer uppskattning från sina chefer och bättre förmåner skulle kunna få dem att stanna kvar.

Så många vill byta arbetsplats under 2022
Maria Duni

En ny rapport, “The Great Re-evaluation”, visar att över 50 procent av svenskarna planerar att byta jobb inom det närmsta året. Fler än var tredje anger stress på jobbet som en anledning att byta arbetsplats.

I takt med att många flyttat hem kontoret har vi omvärderat våra värderingar och prioriteringar kring såväl arbete- som privatliv. Det europeiska HR-techföretaget Personio har frågat anställda och HR-chefer i flera europeiska länder, däribland Sverige, om hur de ser på arbetslivet två år efter att pandemin började. Undersökningen visar att över hälften av respondenterna i Sverige planerar att söka nytt jobb under de kommande tolv månaderna och en femtedel kommer börja leta redan det närmaste halvåret. När frågan ställdes till HR-cheferna så svarade 46 procent att de tror att fler medarbetare än vanligt kommer att lämna företaget inom ett år.

Huruvida man önskar byta jobb skiljer sig dock mellan både bransch och var i landet du bor. Exempelvis visar studien att om du är offentliganställd så är du mer benägen att byta, jämfört med om du arbetar i privat sektor. Av studiens respondenter säger 57 procent av de som bor i Östergötland att de kan tänka sig att söka sig någon annanstans, i förhållande till 45 procent av respondenterna i norra Sverige.

På frågan varför man vill byta jobb uppger 36 procent en stressfull miljö. Även anledningar som utebliven löneökning eller bonus, önskan att börja jobba i en annan bransch samt att man upplever att man inte känner sig uppskattad uppges som orsak att söka sig någon annanstans Även här visar studien att skälen varierar beroende på var i landet du bor. Exempelvis uppgav hela 67 procent av respondenterna i norra Sverige stressfull miljö som anledning, jämfört med bara 19 procent i Dalarna/Gävleborg.

– Att tappa personal och värdefull kompetens är så klart negativt för arbetsgivarna. HR-cheferna vidtar flera åtgärder för att behålla sin personal, men de bör tänka bortom lönen. Att visa medarbetarna mer uppskattning och erkännande, bli mer tydlig, samt erbjuda fler utvecklingsmöjligheter är viktiga faktorer för att behålla nyckelpersoner, säger Maria Duni, Nordenchef på Personio.

Att få bekräftelse för det man gör på sin arbetsplats är viktigt, vilket bekräftas i studien. Resultat visar att 30 procent av respondenterna uppger att just bristen på detta är en anledning till varför man söker sig vidare. Samtidigt uppger en tredjedel att de upplever att de får mer återkoppling av sin chef efter pandemin, jämfört med innan. 30 procent uppger att de endast får återkoppling av sin chef vid medarbetarsamtal en gång per år och ser man till den informella feedbacken så uppger en dryg femtedel att de får det minst en gång i månaden. Dock uppger mellan 15–20 procent att de varken får informell eller formell återkoppling från sin chef.

Om undersökningen

Företaget Personio har undersökt hur anställda och HR-chefer på små och medelstora företag (10–249 medarbetare) över hela Europa ser på arbetslivet två år efter att pandemin startade. Studien genomfördes i Sverige, Nederländerna, Italien, Tyskland, Spanien, Storbritannien och Irland, och totalt har över 5 000 personer deltagit. I Sverige deltog 500 anställda och 102 HR-chefer i studien.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.