Strategiskolan del 2: Så kommer ni igång

Strategiskolan del 2 Mången strategi har slutat på powerpointkyrkogården. I VD-tidningens strategiskola ger Anders Baude er ett startkit för att framgångsrikt kicka igång strategiprocessen.

Strategiskolan del 2: Så kommer ni igång
Anders Baude lär er hur man kickar igång strategiprocessen. Foto: Stock Adobe

Varför är det så svårt att komma igång med strategiprocessen? Balansen mellan det operativa och det strategiska är en ständig utmaning för en vd. Det operativa arbetet gör sig påmint hela tiden: budgetar som inte går ihop, folk som ska anställas, kunder som klagar, leveranser som ska skickas, inköp som inte fungerar. Känns det igen? Vardagen pockar på din uppmärksamhet, på ett sätt som det strategiska arbetet sällan gör.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– De strategiska frågorna är långsiktiga och finns mer i bakhuvudet. De är ofta lite malande, men de knackar inte på dörren, menar Anders Baude.

För att få det strategiska arbetet att rulla på med en viss regelbundenhet behövs det alltså planeras i god tid. Det måste finnas i årsplaneringen, tid måste avsättas, det behövs kanske en liten projektplan för att inte strategi ska bli något som halkar ner som sista punkt på ledningsgruppsmötena.

Playing to win-modellen

Men framför allt förespråkar Anders Baude en strukturerad metod.

Fakta

När du ska ta hjälp

Är du ovan vid att driva strategiprocesser? Låt magkänslan avgöra om det är bra att anlita hjälp för att komma igång.

Det finns två typer av konsultstöd:

1. För att hålla i eller stödja själva processen.

Om du är osäker på din kompetens eller tid kan en konsult hjälpa dig att lägga upp, leda och dokumentera processen tillsammans med ledningsgrupp och styrelse. Ska man föra dialog med många kan det också vara klokt att ta hjälp utifrån. Ett externt stöd kan också bidra till dynamiken i ledningsgruppen genom workshops och samtal med nya vinklar och perspektiv. Denna typ av konsultstöd behöver inte bli så omfattande för att ge bra effekt.

2. Konsultstöd för själva analyserna.

Under strategiprocessen dyker det ofta upp viktiga frågor där en djupare analys kan krävas: har vi tid och resurser? Ligger vi på rätt ambitionsnivå i vår affärsmodell? Vad är best practice i det här affärsområdet? Hur arbetar våra konkurrenter? Hur ser vår marknad ut? Kanske vill ni själva driva er strategiprocess med anlita stöd för ett bra analysmaterial. Beroende på vilken kompetens och vilka resurser man har internt så kan det då vara klokt att komplettera med externt stöd.

– Mitt råd är att inte bara jobba med en vision utan ha en arbetsmodell också. Den hjälper er att sortera, så att ni pratar om samma sak. Annars blir det väldigt lätt rörigt och lite flummigt, säger Anders Baude.

– Sedan behöver man inte slaviskt följa den, man kan göra sina anpassningar. Bara man har en struktur som är tydlig för alla som är med i den här processen, vilka steg vi ska följa och vilka frågor eller teman vi ska täcka av.

En snabbgoogling ger ett smörgåsbord av strategimodeller. Vill du fokusera på konkurrensfördelar kan du till exempel använda ”Blue Ocean Strategy”-modellen. Vill du fokusera mer på styrning och ledningssystem finns den gamla svenska modellen Lots. I boken ”Strategiprocessen” lyfter Anders Baude och Harry Wallenholm en modell som de tror mycket på. Det är en modifierad version av A G Lafleys och Roger Martins ”Playing to Win”-modell, en ram för att tänka kring strategiska beslut. Modellen fokuserar på några centrala frågor som ska vägleda strategiprocessen (se faktaruta intill).

Fakta

Playing to win-modellen

Anders Baudes och Harry Wallenholms strategimodell är en omarbetad version av A G Lafleyss och Roger Martins modell med samma namn. Ursprungsmodellen utgår från fem frågor, som i Baudes och Wallenholms tappning har kokats ner till fyra:

1. Vilka är våra mål och ambitioner?

2. Vilka strategiska vägval står vi inför?

3. Vilka förmågor behöver vi utveckla?

4. Hur organiserar och leder vi för att stödja dessa strategier?

Dessa frågor hjälper vd:n att sätta en tydlig riktning och säkerställa att alla aspekter av företagets strategi är välgrundade och sammanhängande.

Specificera målgruppen

Man börjar med att sätta ner staven: ”det är hit vi vill”. Här är vårt mål och vår ambition – ”kul på jobbet och tjäna pengar ” eller ”bli världsledande inom brunnsborrning” – oavsett vad svaret blir är tydliga mål en förutsättning för strategiarbete.

Härnäst ska vägvalen göras. Hur ska vi ta oss till målet? Hur når vi framgång? Först måste målgruppen definieras.

– Ju mer specifik man kan bli där, desto bättre, säger Anders Baude. Vilka vänder vi oss till? Är det alla barnfamiljer i hela Sverige? Eller är kanske bara barnfamiljer i Malmö? Är det alla barnfamiljer i Malmö eller bara de med en årsinkomst på över 500 000 om året?

När vi har slagit fast målgruppen måste vi också fastslå vad som gör oss unika. Vilka förmågor behöver vi utveckla för att bli konkurrenskraftiga? Ett exempel är Ikea vars kanske största konkurrensfördel bygger på deras logistikförmåga.

– Design och marknadsföring är så klart också några viktiga förmågor men de får underordna sig logistiken, så att säga. De skulle aldrig sälja en produkt som inte går att packa ner i ett platt paket. För deras logistik bygger på platta paket, och de väljer att satsa på det som de är absolut bäst på, säger Anders Baude.

Det sista steget handlar om organisatoriska aspekter. Behöver vi ändra något i styrsystemet för att nå framgång?

– Tänk modellens fyra steg som fyra workshoppar med några veckor emellan, föreslår han.

Involvera många

Vilka ska vara med i strategiprocessen? Anders Baude beskriver en utveckling på det området:

– Förr i tiden var det normalt sett väldigt få inblandade när man bestämde sin strategi. Det var en nästan hemlig process, där vd:n, ledningsgruppen och kanske styrelseordföranden satt på en kursgård i två dagar och kom tillbaka med 10–15 powerpointbilder och så var det klart. Det känns inte så 2024. Numera försöker man bredda processen och bjuda in fler.

Det finns två skäl till att involvera många under processens gång. För det första blir kvaliteten på arbetet bättre. Man kan ställa frågor och få in mer information än man annars skulle ha fått.

För det andra är det ett sätt att få med sig medarbetarna på tåget i ett tidigare stadium. Om ledningen själva sätter strategin har ju tåget redan börjat rulla när medarbetarna ska kliva ombord, alla förändringar kommer som en överraskning. Bjuder du in fler i diskussionerna så är medarbetarna med redan på perrongen, och hjälper till att driva tåget framåt.

– De blir medskapare. Då får vi medarbetare som ser och förstår. De blir inte överraskade, och det här som man ofta fasar för – implementering och förändring – kommer automatiskt, säger Anders Baude.

Anders Baude.
Anders Baude.

Men hur ska man då tänka runt ambition och vägval? Hur går man tillväga för att börja formulera sin strategi? Det kommer vi in på i nästa del av Strategiskolan.

Anders Baude är associerad partner på Implement Consulting Group och aktuell med boken ”Strategiprocessen – så utvecklar man rätt strategi med hjälp av hela organisationen” som han har skrivit med kollegan Harry Wallenholm.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.