Personalcykeln – det nya gröna

Personalförmåner Glöm tjänstebilen, nu är det tjänstecykel som gäller. Med nya skatteregler har fler arbetsgivare börjat leasa cyklar åt sina anställda, som en kostnadsneutral förmån.

Personalcykeln – det nya gröna
Tjänstencykel – en ny personalförmån. Foto: Adobe Stock

I slutet av november 2021 godkände Riksdagen nya regler för beskattning av förmånscyklar. Med de nya reglerna ska bara den del av cykelförmånen som överstiger 3 000 kronor beskattas. Reglerna gäller för både trampcyklar och elcyklar.

När de trädde i kraft 2022 blev det alltså förmånligare med tjänstecykel och allt fler företag erbjuder leasingtjänster. Senast ut är tyska marknadsledande företaget Business bike, som ska försöka konkurrera med extraservice med mindre administration, inga minimikrav på volym, helförsäkring och ta-tillbaka-garanti vid ändrade anställningsförhållanden.

Kostnadsneutral förmån

Det som gör tjänstecykeln fördelaktig för arbetsgivare att erbjuda som förmån är att den inte kostar företaget något. Den anställde betalar skatt på förmånen och leasingkostnaden dras på dennes bruttolön, vilket sänker arbetsgivaravgiften. Detta eftersom bruttolönen sänks och överstiger arbetsgivaravgifterna som betalas på förmånsvärdet.

Resultatet blir en kostnadsneutral förmån. Därutöver får man förhoppningsvis friskare, gladare personal. Förutsatt, förstås, att de faktiskt använder sina cyklar.

Läs ett kostnadsexempel från Skatteverket här.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.