Lever arbetsgivarna upp till medarbetarnas efterfrågan?

Kompetensutveckling En ny undersökningen visar att 8 av 10 medarbetare vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens, byta karriär eller arbetsgivare. Siffrorna hintar om att det är dags för många arbetsgivare att ställa om.

Lever arbetsgivarna upp till medarbetarnas efterfrågan?
Det är inte helt lätt att bara byta karriär då det finns en del hinder på vägen, ett vanligt hinder är ekonomin. Foto: Adobe Stock

En ny undersökningen visar att 8 av 10 medarbetare vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens, byta karriär eller arbetsgivare. Siffrorna hintar om att det är dags för många arbetsgivare att ställa om.

Som en del i att reformera arbetsmarknaden röstade riksdagen tidigare i år igenom förslaget om ett omställningsstudiestöd (OSS). I och med införandet av stödet genomförde Origo Group en undersökning bland den svenska allmänheten för att ta reda på medarbetarens upplevelse av sin arbetssituation.

Det offentliga omställningsstudiestödet (OSS) är ett generöst lån och bidrag motsvarande 80 procent av inkomsten. Stödet som erbjuds av CSN ska göra det enklare för personer med arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig eller läsa en helt ny utbildning, i syfte att stärka privatpersoners framtida ställning på arbetsmarknaden. Förslaget röstades igenom av riksdagen i juni 2022 och kunde sökas från och med oktober 2022 för studier med start i januari 2023. Enligt Sveriges Radio Ekot är det redan över 18 000 svenskar som har ansökt, vilket är betydligt fler än de räknar med att stödet kommer räcka till.

Undersökningen som Origo resulterade i en rad utmärkande siffror. Rapporten visar att 8 av 10 vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens och byta karriär eller arbetsgivare men att 7 av 10 av dessa upplever att det finns hinder för karriärsutveckling på arbetsplatsen. Läs mer: Så får nu nöjda medarbetare att bli riktigt engagerade

20 procent har svarat att de vill byta arbetsgivare. De främsta anledningarna till att de vill byta arbetsgivare är missnöje med lön, hög stressnivå och dålig utvecklingspotential – något som inte är helt oväntat med tanke på den ekonomiska situationen och den stora vågen av medarbetare som rörde sig i början av året.

—  Det är inte helt lätt att bara byta karriär då det finns en del hinder på vägen, ett vanligt hinder är ekonomin. Att ha råd att läsa ett nytt ämne eller ta tid från annat för att sätta sin karriär i första prioritet. En stor andel vet inte heller vad de vill göra i stället, bara att de vill ändra sin arbetssituation, säger Anneli Malaguti, expert på medarbetarupplevelse på Origo Group.

Hon menar att möjligheten till omställningsstöd och de intressanta siffrorna i denna rapport tyder på att behovet att utvecklas är stort bland medarbetare.

– Det ställer krav på arbetsgivare att ha en löpande dialog med medarbetare och fånga den här typen av behov för att inte tappa kompetens, avslutar Anneli Malaguti.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.