10 tips för att behålla medarbetare

HR & Arbetsmiljö Rörligheten på arbetsmarknaden är större än någonsin och en SIFO-undersökning som gjordes i maj 2022 visar att 46% i åldrarna 18–29 samt 40% i åldrarna 30-49 vill byta arbete inom ett år. 

10 tips för att behålla medarbetare
Var noggrann med att ge feedback innan semestern påbörjas. Foto: Adobe Stock

Rekryterare på rekryteringsföretaget Novare, har själva märkt hur antalet spontanansökningar ökat under våren.

– Det brukar komma en mängd spontanansökningar efter sommaren till oss, vilket hänger ihop med att många får möjlighet att reflektera över sin karriär. Nu märker vi redan innan sommaren börjat att vi får in ansökningar från allt fler som vill ha nya uppdrag, vilket är något nytt, säger Fredrik Hillelson, vd och grundare Novare.

Att tappa kompetens är inte bara dyrt, det saktar även ner tempot på arbetsplatsen och leder till minskad effektivitet. Så vad ska man som ledare titta på för att motivera sina medarbetare under de kritiska sommarmånaderna? Här är några tips från rekryterare på Novare:

Allt mer likriktad rekrytering

1. Hur ser ledarskapet ut på bolaget – är det ett uppskattat ledarskap? Om inte dags att ändra. Ingen vill ha en dålig chef!

2. Hur är stämningen på bolaget? Ta itu med eventuella frågor eller annat som sopats under mattan innan sommaren.

3. Hur ser det ut med karriärmöjligheter, utvecklingsmöjligheter och möjlighet att vara med och påverka? Finns det en individuell plan för den enskilda medarbetaren och är den kommunicerad med vederbörande på ett uppriktigt sätt? Om inte – dags att göra det innan semestern.

4. Var noggrann med att ge feedback innan semestern påbörjas, förmedla att vederbörande är värdefull och att ni ser fram emot höstens arbete. Ta tid för en lunch eller fika!

5. Måla upp några spännande projekt eller arbetsuppgifter som vederbörande kan få spela en viktig roll i.

6. Våga ha en transparent dialog med vederbörande kring trivsel, om hen känner sig tillfreds och om det är något som bolaget och cheferna kan göra på kort eller lång sikt för att vederbörande ska må bra och vilja utvecklas med bolaget.

7. Små saker som sommarpresent, personligt tackkort eller after work betyder mycket för den kortsiktiga motivationen och ger mycket.

8. Tacka medarbetarna för det arbete och de ansträngningar som gjorts under våren. Lyft gärna fram något konkret exempel på vad var och en gjort för att bidra till helheten.

9. Beskriv nuläget i termer av vad som åstadkommits: vad har presterats på  grupp/organisationsnivå under våren? Vilka mål har nåtts och vilka förflyttningar har skett i förhållande till början av året?

10. Bygg bilden av ett givande arbetsliv efter semestern. Presentera en vision och en plan, gärna med konkreta datum där det finns utrymme för utveckling av verksamheten

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.