Topp 3 på tjänstemännens önskelista för arbetslivet

Arbetsliv En ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Sodexo visar att andelen tjänstemän som uppger att deras arbetsgivare bestämt att arbetet ska utföras heltid på kontoret har minskat från 26 procent i mars till 20 procent i oktober 2022.

Topp 3 på tjänstemännens önskelista för arbetslivet
Överlag ser tjänstemännen ljust på framtiden. Foto: Adobe Stock

Andelen som själva får bestämma var de ska arbeta har ökat under samma period. Samtidigt tror en majoritet att arbetslivet 2030 kommer innebära större möjligheter att själv påverka när och hur mycket man jobbar, sitt eget arbete, sin arbetsroll och sin kompetensutveckling.

I samarbete med Novus har Sodexo sedan hösten 2021 genomfört kvartalsvisa undersökningar för att mäta svenska tjänstemäns inställning till arbetslivet. Den fjärde och sista undersökningen genomfördes i oktober 2022, och har resulterat i rapporten Det flexibla och individualiserade arbetslivet 2030 – utopi eller dystopi? som nu lanseras. I undersökningen har Novus intervjuat drygt 1 000 svenska tjänstemän om deras nuvarande arbetssituation, samt hur de tror och hoppas att arbetslivet ser ut 2030.

I mars 2022 uppgav var tredje tjänsteman att de funderade på att byta jobb, vilket föranledde att Sodexo ställde sig frågan om vi stod inför en uppsägningsvåg i Sverige. Den siffran har nu sjunkit, i oktober är det i stället var fjärde tjänsteman som funderar på att byta jobb.

 – Att färre tjänstemän nu överväger att byta jobb kan dels ses som en konjunktureffekt, dels som ett resultat av att färre arbetsgivare kräver att arbetet utförs heltid på kontoret nu jämfört med i våras. I undersökningen framgår det tydligt att flexibla arbetstider och möjligheten att jobba på distans skattas högt. Mycket tyder på att arbetsgivarna har lyssnat och att arbetslivet efter pandemin har stabiliserat sig, med hybridarbete som den nya normen, säger Johanna Langer, marknadschef på Sodexo och författare till rapporten. Läs mer: Navigera rätt i det moderna arbetslivet

Överlag ser tjänstemännen ljust på framtiden. Fyra av tio tror att arbetslivet inom den egna branschen kommer att utvecklas till det bättre fram till 2030, medan en sjättedel tror att det kommer bli sämre. 65 procent av tjänstemännen tror att arbetslivet 2030 kommer innebära större möjligheter att själv påverka när man jobbar och 51 procent tror på större möjligheter att själv påverka hur mycket eller lite man jobbar. 56 procent tror att de kommer ha större möjligheter att påverka sitt eget arbete och sin arbetsroll, och hela 62 procent tror på större möjligheter att utveckla och bredda sin kompetens. Samtidigt tror hela tre av fyra att hybridarbete kommer vara det dominerande arbetssättet 2030.

Johanna Langer, menar att det tillsammans med distansarbete även finns en stark individualiseringstrend. Hon tror att arbetsgivare och företag måste våga prova nya lösningar och anpassningar till det nya arbetslivet för att hålla sig relevanta för kunder, samarbetspartners och medarbetare:

– Tjänstemännen ställer höga krav på flexibilitet och kompetensutvecklande arbetsuppgifter. Ledarskapet bör därför ha en coachande snarare än kontrollerande funktion, där tid och resurser investeras i att förstå medarbetarnas individuella drivkrafter, förutsättningar och behov. Nya tjänster, tekniska lösningar och innovationer kommer bli viktiga att utnyttja för att förbättra arbetssituationen för en distribuerad arbetsstyrka i det hybrida arbetslivet. Jag tror starkt på att engagerade medarbetare kommer bli allt viktigare för att hitta de lösningar som bygger en bra företagskultur och gör företaget konkurrenskraftigt.

Topp tre på tjänstemännens önskelista för arbetslivet 2030 inom den egna branschen:

• Kortare arbetsvecka (47 procent)

• Mer flexibla arbetstider (40 procent)

• Kunna välja att jobba varifrån som helst globalt (36 procent)

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.