De 10 mest attraktiva jobbförmånerna

HR & Arbetsmiljö Flexibla arbetstider och extra semesterdagar är arbetsförmånerna som lockar flest arbetstagare när de vill byta jobb. Det visar en ny Sifo-undersökning från rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad. Högt upp på topp-tio-listan finns även möjligheten till distansarbete och friskvård på betald arbetstid.
 

De 10 mest attraktiva jobbförmånerna
Undersökningen visar att flexibla arbetstider ligger högst upp på svenskarnas önskelista, följt av extra semesterdagar. Foto: Adobe Stock

Redan i våras visade den årliga Randstad Employer Research att attraktiv lön och förmåner är bland de viktigaste kriterierna vid val av ny arbetsgivare. Nu har Randstad låtit Sifo undersöka vilka jobbförmåner som gör arbetsgivaren mest attraktiv i arbetstagarnas ögon. Undersökningen visar att flexibla arbetstider ligger högst upp på svenskarnas önskelista, följt av extra semesterdagar. Det gäller för alla svaranden – oavsett ålder, kön, utbildningsnivå eller lönenivå. Däremot anses det extra attraktivt bland personer som är välutbildade, bor i Stockholm och är kvinnor.

– Det finns en tydlig gemensam nämnare för de mest attraktiva jobbförmånerna och det är tid. Frihet att bestämma när man ska arbeta och extra ledig tid är det som svenskarna efterfrågar mest. I våra rekryteringar så ser vi också att det här är kriterier som blir allt viktigare för att locka talangerna, säger Kristin Olofsson, rekryteringsspecialist på Randstad.

Förutom när det gäller flextid och fler betalda semesterdagar skiljer det sig en del mellan hur personer i olika åldrar resonerar kring de mest attraktiva arbetsförmånerna. Bland de yngre är möjlighet till kompetensutveckling väldigt attraktivt medan pensionsförmåner lockar fler i den äldsta åldersgruppen 50–65 år. För åldersgruppen däremellan är det friskvård på betald arbetstid som lockar flest efter flextid och extra semester.

Mest attraktiva jobbförmånerna

1. Flexibla arbetstider                                 61%

2. Extra semesterdagar                              57%

3. Friskvård på betald arbetstid                43%

4. Möjlighet till distansarbete                   40%

5. Pension                                                     40%

6. Friskvårdsbidrag                                      38%

7. Halvdag före röd dag                              27%

8. Aktier, optioner, konvertibler, bonus 25%

9. Möjlighet till löneväxling                       24%

10. Sjukförsäkring                                        23%

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.