Det är förmånen som vi kan byta jobb för

Förmåner Friskvård och ledighetsförmåner brukar toppa listan när anställda får ranka vilka förmåner som är bäst.
Men inte den här gången!

Det är förmånen som vi kan byta jobb för
Vilka förmåner väger tyngst för dig? Foto: Stock Adobe.

Pandemieffekterna syns på allt fler sätt. Nu även i hur vi värderar förmåner som anställda. För första gången har nämligen pensioner seglat upp som den absolut viktigaste förmånen, i en undersökning utförd på uppdrag av Benify. På skalan 1–10 får pensionen 8,9 i genomsnitt. En ökning med tio procent sedan förra mätningen. Även försäkringar har seglat upp på topp 5-listan, vilket enligt Lars Frisk, produktansvarig för finansiella förmåner på Benify, kan tolkas som ett större ekonomiskt trygghetsbehov i spåren av pandemin.

En annan undersökning, som Benify gjorde tidigare under hösten, visade dessutom att just tjänstepensionen är en fråga som kan få drygt var fjärde att överväga att byta jobb (26 procent).

Så rankas förmånerna

  1. Pension
  2. Arbetstids- & ledighetsförmåner
  3. Friskvård
  4. Försäkringar
  5. Sjukvård

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.