Internationella kvinnodagen: 7 artiklar om jämställdhet

Idag på internationella kvinnodagen har vi valt att samla ihop artiklar kring jämställdhet som vi tidigare skrivit.

Internationella kvinnodagen: 7 artiklar om jämställdhet
Att diskutera jämställdhet blir allt viktigare: Foto: Stock Adobe.

Vd-tidningen skriver regelbundet om jämställdhet och därför har vi valt att publicera sju tidigare publicerade artiklar på ämnet för att manifestera den Internationella kvinnodagen:

 1. Svenska företag på efterkälken
  En undersökning från Sapio Research och Workday visar att Sverige och svenska företag är sämre än merparten av länder i Europa när det gäller jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.
 2. Digitala jämställdhetsverktyg kräver multikompetens
  Det har blivit allt vanligare med olika former av digitala verktyg i jämställdhetsarbetet på företag och andra organisationer. Malin Lindberg, professor i genus och teknik, har analyserat två processer kring nya digitala jämställdhetsverktyg.
 3. Ledningsgrupper halkar efter i jämställdhetsarbete
  Jämställdheten i svenska och nordiska ledningsgrupper halkar efter i en global jämförelse. Istället för att se det som en affärskritisk sak tolkas problemet som en HR-fråga. Det visar en ny rapport om mångfalden i nordiska företag.
 4. Jämställdhetslistan som Sverige inte toppar
  Svenska storbolag har ont om kvinnor i ledningen. Det visar en ny rapport, som bland annat granskat andelen kvinnor på ledande poster i större börsbolag. Storbolagen i de nordiska länderna ligger generellt långt efter när det gäller jämställdhet i ledningen.
 5. Antikorruption och jämställdhet gynnas av varandra
  Kvinnor möts oftare av korruption inom hälsosektorn och utbildning. Män är oftare involverade i olika typer av vänskapskorruption. Samtidigt tycks jämställdhet och antikorruption gynna varandra. Det framgår av en rapport som UNODC nyligen publicerat.
 6. Problem med jämställdhet på många arbetsplatser
  Poddprofilen Fanny Widman släppte i slutet av oktober 2020 boken ”Det är nog nu”. Den handlar om hur system och fördomar om manligt och kvinnligt påverkar oss negativt i vardagen på jobbet.
 7. Skillnader i ledares syn på jämställdhetsarbete
  I ett examensarbete vid Högskolan i Gävle har studenter studerat det kvinnliga respektive det manliga ledarskapets arbete med jämställdhetsfrågor. Studien upptäckte att det här fanns stora skillnader.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.